Vastavalt sellele kuidas ettevõte areneb, on vaja täiendada ärianalüütika lahenduse erinevaid funktsionaalsusi. Lisaks tekivad töötajatel pidevalt uued vajadused, mille rahuldamiseks võib neil endil oskusi nappida. IONO baseerub Microsoft PowerBI baasil ning Microsoft pidevalt uuendab ja täiendab antud keskkonda. Sellest tingituna võivad katki minna liidestused, mis on spetsiaalselt teie lahenduse jaoks loodud ja seadistatud.

IONO lahenduse kasutamine koos tugiteenusega tagab Primendi valmisoleku operatiivselt toetada töötajaid lahenduse kasutamisel ning uute võimaluste väljaarendamisel. Selliselt on Primend ka pidevalt kursis töötajate vajadustega ning koolituste käigus suudab anda kasulikumaid näpunäiteid ning teha ettepanekuid arendustele, mis ettevõttel kasu loovad.