Mapri Ehitus

Arturs Sausins | Juhatuse liige

Mapri Ehitus on ehitusfirma, mis on tegutsenud Eesti turul peaaegu 20 aastat. Ettevõttel on alates 2014. aastast tütarettevõte Lätis. Firma osutab projektipõhiseid üldehitusteenuseid, põllumajanduse valdkonna ehitusteenuseid ja betoonitööde teenuseid üle kogu Eesti ning Läti. Kohalolek mõlemas riigis pole Mapri Ehituse ja Primendi ainus ühine joon. Ettevõtetel on ka sarnased kasvumäärad ja väärtused.

Primendi spetsialistid hoolitsevad suure hulga IT-küsimuste lahendamise eest Mapri Ehituses – alates igapäevasest kasutajatoest kuni konkreetsete IT-projektide arendamiseni. Ettevõtte IT-struktuur on korraldatud ja optimeeritud nii, et oleks tagatud turvalisus, tõhusus ja uuenduslik lähenemine. Võib-olla tekib küsimus, mis on selle suhteliselt lühikese aja jooksul saavutatud edu võti?

Mapri Ehituse koostöö Primendiga oli just alanud, kui maailma raputas ootamatult Covid-19 pandeemia. Keeruline olukord raskendas pisut tavapärast sissejuhatusetappi ja tekitas väljakutseid ka teenuste osutamise protsessis. Lahendusena selgitati välja kõik põhiprobleemid, kohandati IT-võrgu struktuuri, võeti kasutusele pilveteenused ning tehti inventuur ja hooldus. Ja taas kord sai selgeks, et isegi pealtnäha väikesed detailid ja tegevused võivad olla väga väärtuslikud – näiteks tänu sellele, et Primendi kasutajatoe telefoninumber kinnitati Mapri Ehituse töötajate arvutitele, oli suhtlemine tõhusam ja pakilistest probleemidest sai kohe teada anda.

Üks suurimatest projektidest oli SharePointi platvormi juurutamine. See on failide salvestamiseks ja koostööks mõeldud keskkond, mis lihtsustab oluliselt ettevõtte igapäevaprotsesse. SharePointi väärtuslik eelis on ettevõtte sisevõrgu sait TABLOO. Selline sisekommunikatsiooni platvorm on Mapri Ehituse töötajatele väga tähtis. Juhtkond kohtub ehitusplatsi töötajatega isiklikult väga harva, seega kasutatakse tiimi ühendamiseks ja omavaheliseks suhtluseks enamasti digitaalset kommunikatsiooni. Selle rakendusega on võimalik pääseda hõlpsasti juurde kõigile vajalikele ettevõtte dokumentidele, olulistele aruannetele, personaliuudistele, kõigi töötajate kontaktandmetele, sünnipäevade kalendrile jne. Puhkuste ja komandeeringute plaanimise süsteem võimaldab kõigi asjaga seotud inimeste jaoks vajalikud formaalsused ja detailid hõlpsasti ning kiiresti korda ajada. Ettevõtte äriprojektide jaoks kasutusele võetud IT-automatiseerimistööriistad tagavad tegevuste automaatse dokumenteerimise ühesuguste mõistete, sisu ja stiiliga.

Mapri Ehituse põhieesmärk on tagada klientidele osutatavate teenuste kvaliteet ja usaldusväärsus. See tähendab, et ettevõtte igapäevatöö ja äriprotsessid peavad olema võimalikult sujuvad. Koostöö usaldusväärsete partneritega aitab seda saavutada. Primend on IT-täisteenuse osutamisel professionaalne, tõhus ja uuendusliku lähenemisega.