GDPR

2018 aasta maikuus rakendub uus isikuandmekaitse määrus ehk GDPR. GDPR toob endaga kaasa hulga muutusi, mis on vajalikud füüsiliste isikute andmete paremaks kaitseks. Meie pakume GDPR-ga kooskõlla jõudmiseks vajalikku tehnoloogiakonsultatsiooni, mis sisaldab isikuandmete avastamist, klassifitseerimist, kustutamist ja teisi protsesse, mida saab lahendada õige infotehnoloogiaga. GDPR-iks valmistumine nõuab aga laiapõhjalist lähenemist, kuhu peab kaasama mitmeid osapooli nii õigusalalt kui IT valdkonnast. Primend on leidnud usaldusväärsed partnerid õigusalalt, kes aitavad meie kliente uue andmekaitsemäärusega kooskõlla jõuda, pakkudes andmekaitseauditeid, isikuandmekaitse koolitusi, andmekaitsespetsialisti teenust ja nõustamist isikuandmetega seotud rikkumiste korral. Samuti teeme koostööd partneriga, kes pakub küberriskide kindlustamise teenust.

Küsi pakkumist