IT juhi ja konsultatsiooniteenus

Teenus on mõeldud keskmise suurusega ettevõtetele (kuni 250 kasutajat), kellel ei ole oma IT juhti. 
IT Juhi teenus sisaldab:

  • Ettevõtte vajadustest lähtuvate IT arengusuundade korraldamine;
  • Ettevõtte juhtkonna koosolekutel osalemine ja IT arendamine vastavalt ärivajadusele; 
  • IT eelarve kujundamine ja täitmise jälgimine;
  • IT (arvuti- ja telefonivõrgu, riist- ja tarkvara, registrite ja andmekogude) toimimise tagamine ja teenusepakkujatega suhtlemine;
  • IT kasutajate-eeskirjade väljatöötamine ja täitmise jälgimine;
  • Tagab IT seadmete hoolduse ja häireteta toimimise koostöös teenusepakkujaga;
  • IT hangete korraldamine, vajaminevate tehnoloogiate olemasolu tagamine;
  • IT turvameetmete tagamine;
  • IT üksuse töö planeerimine, organiseerimine, kontrollimine ja juhtimine.

Küsi pakkumist