Tänapäeva ettevõtetel on vaja tulla toime oluliste väljakutsetega, alates kaugtöö infrastruktuuri kasutuselevõtmisest ja järjest kasvavate küberrünnakutega toimetulekust kuni toimetulekuni vähenenud rahavoogudega.

Azure_Support

Azure’i abiga saate kasutada hästi kättesaadavat, skaleeritavat ja turvalist pilveinfrastruktuuri – makstes üksnes nende ressursside eest, mida kasutate.

See aitab teil:
suurendada kaugtöö produktiivsust sujuva virtuaalse töölauakogemusega
töötada tõhusalt, kasutades ühesuguseid turbe ja halduse võimalusi
säästa pilve üleminekuga raha ja kasutada olemasolevaid investeeringuid paremini ära
   

Primendi Azure’i kasutajatugi – põhipakett

 Teise taseme kasutajatoe teenus eesti, läti, leedu, vene ja inglise keeles.
 Igakuised teenusearuanded.
 Arveldused – Primend on Microsofti CSP partner ja saab pakkuda paindlikku litsentsimudelit ning arveldusmudelit. Litsentside ja püsitellimuste haldamine toimub läbi veebiportaali Primend Marketplace ning klientidel on sellele juurdepääs. Aruandlus ja integreerimine Power BI-ga.
               Selged kuluread arvel – püsitellimused, ressursigrupid ja teenused arvetel, millel on kaasajastatud Azure’i paketi pakkumised.
 Kiired vastused kõigile tehnilistele küsimustele. Primendil on üle 30 Microsofti tehnilise eksperdi.
 Otsesuhtluse ja probleemi eskaleerimise võimalused Microsoft Advanced Support for Partners (ASfP) kõrgetasemelise tehnilise toega.
  Kokkulepitud teenusetaseme leping kõigi päringute (juhtumite ja probleemide) puhul.
  Azure’i ja Microsoft 365 pilveteenuste konsultatsioonid. Tehnilised ja ärialased konsultatsioonid.
   

Primend Azure´i kasutajatugi

 Üks-ühele kaugkonsultatsioonid Primendi tehnilise konsultandiga:
   Isiklik üks-ühele tehniline juhendamine
   Ekraani jagamine
 Arhitektuuri, juurutamis- ja migreerimisplaanide ülevaatamine mis tahes lahenduse juurutusplaani optimeerimiseks.
 Parimate praktikate, võrdlusarhitektuuride ja lisajuhiste pakkumine, mis aitavad teie lahendusi ette kujutada, et vähendada pilveteenuste elutsükliga seotud riske.
 Asjatundjate teadmiste edasiandmine, et parandada pilvetehnoloogiate kasutamise oskusi, eesmärgiga suurendada rahulolu, vähendada eskaleerimist ja kulusid.
 Azure AD jälgimine ja integreerimine erinevate teenustega
   Kasutajate haldamine ja rolliõigused
 Soovitused ja leidude kokkuvõte, mille abil tagada projektide puhul, rakendamisel ja juurutamisel ajakavast kinnipidamine.
   

 Primend Azure põhjalikud konsultatsioonid

 Põhjalik konsultatsioon on tehniline süvitsiminek keerukate lahenduste puhul. Selle käigus võidakse uurida lahendusi, mis hõlmavad erinevaid lahendusvaldkondi või nõuavad distsipliinideüleseid teadmisi toodetest. Need lahendused võivad olla seotud konkreetse fookusega, näiteks turbeprotseduuride optimeerimisega, või toodetega, mis nõuavad kohandatud sätteid või konfiguratsioone. Põhjalikud konsultatsioonid võivad hõlmata tehnilisi dokumente, kohandatud demosid, koodinäidiseid, keerukaid automatiseerimisjuhiseid, lahenduse skaleerimist puudutavaid nõuandeid ning tehnilisi ressursse kohandatud aruandluse ja jälgimise stsenaariumide jaoks.
   
Loe Microsoft Advanced Support for Partners program (ASfP) teemalist blogipostitust siit.
   
VÕTA MEIEGA ÜHENDUST ►