Linux serverite haldusteenus

SERVERI IGAKUISE HALDUSTEENUSE SISSE KUULUB:

Tark- ja riistvaraliste vigade tuvastamine;
Serveri tarkvara igakuine uuendamine. Eeldab enne haldusteenusega alustamist eraldi projekti raames serveri täielikku uuendamist; 
Tugi, kui tarkvara või osa süsteemist on Linux serveris uuendamata kauem kui kolm kuud või kui Linuxi distributsioon on tootja toest väljas:
Ärikriitilise tarkvara uuendamine rohkem kui patch-level tasemel kord kvartalis (Patch-level on 3-numbrilise versiooni viimane number, x.y.z puhul z);
Operatsioonisüsteemi täielik uuendamine tehakse eraldi projektina, kui selle ametlik tugi läbi saab;
Lepingulise tarkvara tugi (nõustamine, vigade tuvastamine, lihtsamad ümber seadistamised);
Lepingulise tarkvara distributisoonid ja versioonid kirjeldatakse enne haldusteenuse lepingu sõlmimist;
Koormuse, mahtude ja teenuste toimimise 24/7 seire.


Uuendamise tegevused loetakse halduse hulka, st kui uuendamisest tingituna tuleb tekkinud ja ettenägematuid probleeme lahendada, võib see tähendada, et haldustegevused lähevad kuutasulisest mahust välja.


PRIMEND TOETAB ENAMLEVINUD TEENUSEID JA TARKVARASID:

Tulemüür-ruuter
Domeenikontroller (Samba)
DHCP (ISC-DHCPd, Dnsmasq)
Nimeserver (BIND, Dnsmasq, ...)
Meiliserver (Postfix, Exim, Dovecot IMAP/POP3, Courier IMAP)
Spämmifilter (Rspamd, Amavisd, SpamAssassin)
Meilivahendaja (Postfix)
Meililistid (Mailman)
Failiserver (Samba, Macide jaoks Netatalk, Nextcloud/ownCloud)
Printserver (CUPS)
Veebiserver (Apache, Nginx)
Java veebiserver (Tomcat)
Masshaldus (Ansible, Puppet)
Automatiseerimine (Jenkins, GoCD)
Veebmail (Roundcube)
Andmebaas (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB, OpenLDAP)
Sõnumivahendaja (RabbitMQ)
FTP (ProFTPd, VsFTP, ...)
VPN-server (OpenVPN)
Varukoopiaserver (Bacula, Amanda, käsitsi skriptid)
Monitooring (Nagios, Zabbix)
Veebiproksi, -filter ja -cache (Squid + Dansguardian)
Administreerimisliides (Webmin)
Turvasertifikaadid (OpenSSL)
Grupitöötarkvara (eGroupware, Zimbra, Open-Xchange, Kolab)


Muude teenuste ja tarkvarade tugi on võimalik, kuid tuleb hinnata ja kinnitada enne haldusteenuse lepingu sõlmimist.


HALDUSTEENUSE HIND 

Linux serverite ja serverteenuste haldusteenuse hind jääb vahemikku 60€-120€ serveri kohta kuus. Enne hinnapakkumise koostamist teostame süsteemide ülevaatuse.

Küsi pakkumist