ISO sertifikaat

Primendi missioon on luua lahendusi inimestele, kes soovivad suurendada oma ettevõtte edu, ja seega on eesmärk parandada organisatsiooni kliendirahulolu ning üldist sooritust ja tulemuslikkust. Selleks, et suuta seda iga päev paremini teha, on Primend juurutanud ning võtnud kasutusele integreeritud kvaliteedi ja infoturbe halduse süsteemi (IMS).
ISO sertifikaadid hõlmavad kõiki teenuseid, mida Primend Eestis, Lätis ja Leedus pakub.

Primendi IMS põhineb kahel ISO standardil.

ISO 9001:2015 reguleerib mitmesuguseid kvaliteedijuhtimise aspekte. 

ISO 9001 on üks ISO tuntuimaid standardeid, mis annab juhised ja tööriistad ettevõtetele, kes soovivad tagada oma toodete ja teenuste pideva vastavuse kliendi nõudmistele ning pideva kvaliteedi parandamise. See standard tugineb mitmele kvaliteedijuhtimise põhimõttele, muu hulgas kliendikesksus, tippjuhtkonna motivatsioon ja mõju, lähenemine protsessile ja pidev parendamine. 
ISO 9001:2015 sertifikaat aitab tagada klientidele ühtlaselt kvaliteetsed tooted ja teenused, mis omakorda toovad kaasa hulga ärieeliseid. 

ISO/IEC 27001:2013 kehtestab nõuded infoturbe haldusele.

ISO 27001 on kõige tuntum ülemaailmne standard infoturbe riskide haldamiseks organisatsioonis ja infovara turbe tagamiseks. ISO 27001 määrab mitmesugused nõuded Primendi IMS-i kehtestamiseks, juurutamiseks, kasutamiseks, jälgimiseks, haldamiseks ja pidevaks parendamiseks. ISO 27001 nõuded aitavad tagada kõigi infovormide turbe, nt digitaalse, paberkandjal, intellektuaalomandi või pilvkeskkonnas olevate andmete turbe, ning samuti annavad need süsteemse raamistiku konfidentsiaalse info kaitsmiseks kõrvaliste isikute omavolilise juurdepääsu eest. See teema on Primendile eriti oluline, kuna tegeleme kliendi andmete ja infoga.
ISO 27001:2013 sertifikaat aitab kaitsta info konfidentsiaalsust, kättesaadavust ja terviklikkust ning näitab, et Primendi IMS on kooskõlas infoturbe parimate tavadega.