Kasutame kolmandate osapoolte teenuste küpsiseid turundustegevuseks ning kasutajate külastuste analüüsimiseks. Täpsemat infot saate kui külastate linki "Primend Privaatsuspoliitika".

Forus

Raul Naarits | IT-juht

Forus on turvalise ja jätkusuutliku keskkonna loomisele keskendunud Eesti ettevõte, mis tegutseb kinnisvara halduse, hoolduse, energiatõhususe ning turva- ja ohutusteenuste valdkonnas. 

Viimaste aastate jõupingutused on suuresti läinud siseste protsesside parandamisele, koostööpartnerite leidmisele, taristu korrastamisele ja konsolideerimisele. Eesootavate väljakutsete märksõnad on aga ettevõttesisene ITSM juurutamine ning konsolideerimised.

Koostöö Primendiga
Poolteist aastat tagasi, kui Foruse eesmärgiks oli muuta ettevõtte IT-juhtimise ja ülesehituse põhimõtteid, sai alguse ka koostöö Primendiga. Meie äri oli toona väga kiires muutuses, sest ühendasime mitmed ettevõtted üheks. Seepärast otsisime enda kõrvale partnerit, kellega hakata ühiseid süsteeme ehitama ja konsolideerima.
Esimeseks suureks projektiks oli Microsofti litsentsimise plaani väljatöötamine ja mitmete ettevõtete konsolideerimine ühtsesse Microsofti keskkonda. Kaasaarvatud ka meie lõunanaabri, Forus Security Latvia. Sellele tööle järgnes Microsofti teenuste implementeerimine, juurutamine ja kasutajate koolitamine. Paralleelselt eelpool väljatoodud tegevustega jätkasime serverite ja serverteenuste konsolideerimisega andmekeskusesse, tänu millele saime loobuda kahest serverikapist ja parandada oluliselt varunduse kvaliteeti. 

Me näeme IT-teenuste sisseostmisel suurt plussi just kulude vähendamise ja optimeerimise vaatest ning loomulikult on ka teenus oluliselt laiapõhjalisem, kui omada majasisest IT meeskonda. Kui ettevõte soovib püsida paindlikuna, siis tasub võtta teenuseid ja tarkvarasid eraldiseisvate toodetena, sest see lihtsustab oluliselt vahetusi ja võimaldab kiiremini reageerida vajadustele ja kohaneda majandusolukorraga. Mida paindlikum ja sõltumatum on IT ärisuunas, seda sujuvamalt suudetakse äriasju ajada.

Mis on muutunud?
  • Kasutajatoe rahulolu on tõusnud ligi 90 punktini NPS-skooris.
  • Tegevuste optimeerimine on vähendanud helpdesk’i tundide arvu ja rikkeid oluliselt.
  • IT konsultatsioon on avardanud mõlema osapoole maailmapilti.
  • Ettevõttel on Baltikumi üleselt üks kasutajatoe partner.

Üldiselt on koostöö olnud mitte ainult tõhus, vaid ka vastastikku kasulik. Primendi proaktiivsus ja pidev valmisolek protsesse lihtsustada on märkimisväärne. Täna on suhtlus mõlema ettevõtte vahel väga hea, kajastades vastastikust austust ja koostöövalmidust.