Terviklik IT infrastruktuuri ülevaade ja arendusettepanekud

Konkurentsis püsimiseks on ettevõtetel vaja sammu pidada tehnikaarenguga, et tagatud oleks andmete kättesaadavus ja turvalisus. 

Teada fakt on ka, et 95% küberrünnakutest on suunatud inimeste pihta mitte masinate, sest inimesed on küberturvalisuse nõrgim lüli. Selleks, et meie kliendid saaksid omaltpoolt teha kõik, et riski vähendada oleme loonud IT teekaardi teenus, mis hõlmab endas terviklikku IT infrastruktuuri ülevaadet ja arendusettepanekuid.

Primendi ekspertidel on teadmised, et pakkuda põhjalikku ülevaadet ning strateegilisi arendusettepanekuid, et meie olemasolevad ja tulevased kliendid saaksid oma ettevõtte IT ökosüsteemi täiustada ning ajakohastada. 

Meie teenus hõlmab mitmekülgset analüüsi ja kavandamist, et tagada ettevõttele optimeeritud ning turvaline IT keskkond.

IT infrastruktuuri ülevaate ja arendusettepanekute loomine:

 • Ülevaade ettevõtte IT infrastruktuurist - Analüüsi käigus hindame olemasolevat IT infrastruktuuri, hõlmates seadmeid, tarkvara ja turvalisuse aspekte ning koostame sellest detailse ülevaate.
 • Arendus- ja parandusettepanekud - IT infrastruktuuri analüüsi põhjal koostame konkreetsed arendus- ja parandusettepanekud, mis on kohandatud personaalselt kõigi vajaduste ja eesmärkidega.

Meie analüüs hõlmab järgmisi valdkondi:

 • Serverite inventuur: Kaardistame kõik füüsilised ja virtuaalsed serverid üksikasjalikult, tagades nende tõhusa toimimise ja hoolduse.
 • Varundusstrateegia analüüs: Hindame ettevõtte serverite ja Microsoft 365 andmete olemasolevat varundusstrateegiat ning teeme ettepanekud, mis aitavad tagada oluliste andmete turvalisuse ja taastamisvõime.
 • Võrguinfrastruktuuri läbivaatus: Vaatame üle ettevõtte võrgu ülesehituse ja seadmete (switchid, WiFi ja tulemüürid) toimimise, et sujuv andmeedastus ja turvaline ühenduvus oleks tagatud.
 • Küberturvalisuse analüüs: Hindame olemasoleva viirustõrje, identiteedikaitse ja ligipääsuõiguste meetmed, et võimalikke turvariske tuvastada ja lahendada.
 • Arvutipargi ülevaatus: Vaatame üle kogu arvutipargi, sealhulgas printerid ja lisaseadmed, et tagada nende nõuetekohane toimimine ja integreeritus.
 • Litsentsihalduse auditeerimine: Vaatame üle hetkel kasutatavad litsentsid ning anname hinnangu, kas need vastavad õiguslikele nõuetele ja sinu ettevõtte otsestele vajadustele.
 • IT protsesside ja reeglite analüüs: Anname hinnangu ettevõtte üldistele IT protsessidele ja reeglitele, et need oleksid tõhusad ja vastavuses ning tagaks tulemuslikkuse.
 • Koostööpartnerite hindamine: Vaatame üle olemasolevad kokkulepped koostööpartneritega, et tagada sujuv koostöö ning süsteemide ühilduvus.
 • Rakenduste ülevaatus: Analüüsime kasutuses olevaid rakendusi ning toome välja võimalikud optimeerimise või turvalisuse parandamise kohad.
 • Veebiturvalisuse analüüs: Kontrollime veebiplatvormi turvalisust, et tagada võimalike veebipõhiste rünnakute kaitse.

Meie IT teekaardi teenus on suunatud sinu ettevõtte tulevikule, pakkudes strateegilisi suuniseid ja praktilisi samme, kuidas oma IT infrastruktuuri täiustada ja optimeerida. 
 

Küsi pakkumist