Koolitused - Primend Koolitused - Primend

Koolitused

Kui ettevõte on hakanud kasutama uut lahendust, on töövoo kiiruse säilitamiseks ja produktiivsuse saavutamiseks oluline tagada kasutajatele vajalikud oskused. Koolitame O365 ja Azure kasutajaid, et ettevõte saaks turul olevatest pilveteenustest maksimumi.

Töötajate koolitamine on olulisim, et tagada pilveteenustest saadav kasu

Kui ettevõte on otsustanud juurutada uue pilvelahenduse, mis töötajate produktiivsust tõstab ja töövoogu parandab on oluline tagada ka töötajate kompetentsus lahenduse kasutamisel.

Tihti juhtub, et töötajad on harjunud vanade lahendustega ning uue juurutamisel nende võimekus langeb ja töövoog takerdub, kuna inimesed ei ole harjunud oma töövõtteid kiirelt muutma. Selleks, et sellist olukorda vältida tuleb organisatsioonis esmajärjekorras panustada töötajate koolitusele. Tuleb vältida olukordi, kus pilveteenuste kasutamisest tulenevad mugavused ja eelised jäävad tulemata ainuüksi töötajate puuduliku ettevalmistuse tõttu.

Office 365

Primendis töötavad Office 365 spetsialistid, kes on kogenud ja edukad oma teadmiste edasiandmises. Meie spetsialistide soov on, et iga ettevõte, kes on investeerinud Office 365 teenusesse saaks sealt oodatud tulemused ning, et need, kes veel ei ole Office 365 kasutama hakanud, teaksid, millised on selle pilvepõhise lahenduse eelised.

Tahame võimaldada töötajate produktiivsuse ilma neid kontorilaua külge aheldamata. Office 365 töövahendid (e-mail, kalender, dokumendihoidla jne) on pilvelahendusena kättesaadavad igal nutiseadmel ja igas internetti ühendatud punktis. Tähtis on, et töötajad oleksid oma võimalustest teadlikud ja oskaksid neid kasutada.

 

Office 365 Eesti, Office 365 komponendid e-mail, siseportaal, onedrive, tuvalisus

Microsoft Azure

Microsoft Azure, suur valik pilveteenuseid

Primendi spetsialistid omavad täielikku ülevaadet ja oskusteavet Microsoft Azure teenuste kohta. Microsoft on Primendi tunnustanud Silver Cloud Platform kompetentsiga.

Meie koolitajad annavad teile korraliku ülevaate, mis on Azure, ning millised on eelised teie ettevõttele Azure’i kasutusele võtmisel. Põhjalikult räägitakse lahti Azure backup, Azure site recovery, Azure Iaas ja Azure’i haldus.

Meie spetsialistid oskavad anda nõu, milliste teenustega esmajärgus Azure’i kolida ning millised on hea jätta ootele teiseks faasiks, kui olete pilvekeskkonnaga juba tuttav.

Primendi spetsialistid on Office 365 ja Azure alastes küsimustes kogenud ning oskavad oma teadmisi edukalt edasi anda. Meile on oluline, et Office 365 ja Azure’i kasutavad organisatsioonid saavutaksid pilveteenustest selle, mida oleme neile lubanud – produktiivsuse, mugavuse ja turvalisuse.

Koolituse täpne sisu pannakse kokku koos koolituse tellinud ettevõttega, et programm vastaks täpselt konkreetse kliendi vajadustele.
Koolituse hind ja kestvus sõltuvad kaetavate teemade mahukusest.

Küsi hinnapakkumist!

Rene Kaalo Teenuste müügijuht

Rene Kaalo
Teenuste müügijuht
rene.kaalo@primend.com

Tõnis Tikerpäe Service Manager

Tõnis Tikerpäe
Service Manager
tonis.tikerpae@primend.com