Kasutame kolmandate osapoolte teenuste küpsiseid turundustegevuseks ning kasutajate külastuste analüüsimiseks. Täpsemat infot saate kui külastate linki "Primend Privaatsuspoliitika".

Ärianalüütika

Ärianalüütika

Ettevõtted koguvad andmeid igas oma protsesside etapis ja enamikul seadmetest on mingisugune „nutikas“ funktsioon. Tõeline väljakutse on saada neist süsteemidest andmed kätte nii, et turvalisus ja seadme garantii ohtu ei satuks. Ärianalüütika süsteemide jaoks vajalike andmete kogumine nõuab koostööd mitme partneri vahel.

Loe edasi

Eelarve koostamine Power Bi-s ja Office 365-s

Iga eesmärke seadev ettevõte peab aeg-ajalt oma sooritust mõõtma, et oleks võimalik hinnata, kas edasi liigutakse plaanipäraselt või mitte. Rahaline eelarve mõõdab seda, kas ettevõte liigub plaanipäraselt rahaliste eesmärkide saavutamise suunas. Iga eelarve on oodatava soorituse mudel, mis põhineb müügiprognoosil (tulul), müüdud kaupade maksumusel (COGS) ja mitmesugustel tegevuskulude kontodel, nagu töötajate kulud, kontorikulud, turunduskulud, arendustegevuste kulud jne.  

Loe edasi

Iono täisteenus

Kuidas saada terviklikku sooritusaruannet ettevõtte kõikidest üksustest, hoolimata sellest, millise teenusepakkuja infosüsteemi üksus kasutab? Oleme loonud IONO analüütikateenuse, mis kogub andmed kokku nii andmebaasidest kui pilveteenustest, et luua terviklik ülevaade ettevõtte erinevate osakondade sooritusest ja tulemustest. IONO ärianalüütika sobib juba siis, kui vajadus on vaid ühe aruande järele ning ei jää kitsaks, kui soov on koondada terabaitide kaupa andmeid ja neist seoseid leida. Teenus kasvab koos ettevõtte vajadustega ja ei jää kunagi kitsaks. IONO on ärianalüütika täisteenus, mille raames luuakse andmekuubik, puhastatakse andmed ja kuvatakse need visuaalselt lihtsasti mõistetaval graafilisel kujul. IONO luuakse iga ettevõtte vajadusi silmas pidades personaalselt.

Loe edasi

Asjade internet (IoT)

Kui inimene peab regulaarselt midagi kontrollima või rutiinseid andmeid sisestama, lisab see tegevus vähe väärtust, samas kui vea tõenäosus on kõrge. Asjade Internet (Internet of Things) pakub sellele tegevusele töökindlat alternatiivi. Enamik kaasaegseid seadmeid, mis elektrivõrku on ühendatud, sisaldavad väikest arvutit, mis kogub seadme seisundi ja kasutuse kohta infot. Primend oskab selle info kokku koguda ja analüüsida seoseid teiste andmelaos olevate andmebaasidega. Selliselt suudame leida seoseid, mis aitavad ennetada süsteemide rikkeid ning leida uusi viise kuidas tarneahelas väärtust lisada.

Loe lisaks

Andmeladu / Data Warehouse

Kuidas saada järjepidevat ülevaadet klientidest ja müükidest kui andmebaasid vahetuvad ning andmed on hajutatud erinevate pilveteenuste vahel? Primend aitab andmelattu koondada andmeid erinevate osakondade andmebaasidest, et luua läbinägelikke aruandeid. Primendi spetsialistid oskavad kokku koguda andmeid nii struktureeritud andmebaasidest kui struktuurita andmeid ning leida andmetest uusi seoseid.

Pilveteenuste turvalisus

Teadmised on jõud ning iga ettevõte soovib kasutada kogutud teadmisi ennekõike oma töötajate, klientide ja omanike huvides. Primendi teadmised infosüsteemide turvalisusest ja andmekaitse praktikatest aitavad luua andmelao lahenduse, kuhu kogutud andmed on hästi kaitstud. Oskame luua andmeladusid, kus andmed on krüpteeritud, inimesed saavad ligi vaid neile lubatud andmetele ning süsteemi osad on kõrge töökindlusega.

Küsi pakkumist