Litsentsimine ja kuidas osta

Litsentsimine

Teostame tarkvara auditeid, IT maailmas tuntud kui Software Asset Management (SAM). Auditeid teeme nii litsentsidest ülevaate saamiseks, nende korrasoleku kontrolliks või koos omapoolsete soovitustega litsentsimise muutmiseks. Lisaks Software Asset Management’ile teostame vajadusel ka kogu IT (või vaid kasutajaseadmete) ajakohasuse ning turvalisuse auditeid. Meie IT- ja litsentsiauditid annavad põhjaliku ülevaate olemasolevast IT varast ning võimaldavad IT kulutusi efektiivselt planeerida.
Litsentsiaudit, pilvevastavuse audit, arvutipargi audit, turva-audit, Software Asset Management.

Küsi pakkumist