Kasutame küpsiseid parima kogemuse pakkumiseks

Kasutame küpsiseid, et pakkuda Sulle parimat kliendikogemust. Küpsiste abil saame pakkuda sulle meelepärast teavet meie toodete ja teenuste kohta. Kui annad küpsiste kasutamiseks oma nõusoleku, vajuta nuppu "Nõustun küpsistega". Kui soovid oma küpsise eelistusi hallata, vajuta nupule "Muudan küpsiseid". Sinu küpsiste valik säilitatakse 90 päeva. Lisateave küpsiste kohta

Palun vali ja kinnita Sinule sobivad küpsiste eelistused:

Kasutame meie veebilehel küpsiseid selleks, et tagada oluliste toimingute ja teatud funktsionaalsuste toimimine. Ilma nende küpsisteta ei tööta veebileht korralikult.

Kasutame turunduslikke küpsiseid selleks, et edastada Sulle personaalset reklaami. Personaalsed reklaamid võimaldavad Sul seeläbi saada osa mitmetest erinevatest kampaaniatest. Juhul kui ei soovi saada personaalseid reklaame, siis saad ikkagi meie veebilehte külastada, kuid reklaamid, mida näed ei pruugi olla sinu jaoks relevantsed.

Kasutame analüütilisi küpsiseid, sest need aitavad koguda andmeid selle kohta, kui palju kliente veebilehte kasutab, millist sisu nad sirvivad ja muud veebilehe funktsionaalsuse parandamiseks vajalikku teavet. Kasutades statistilisi küpsiseid, mis koguvad anonüümset teavet, saame teada, kuidas külastajad veebilehele jõuavad ja veebilehte kasutavad.

Küberturvalisuse taseme kaardistamine ja arendamine

2023. aasta märtsis käivitasid RIA ja EAS pilootprojekti, mille raames jagatakse toetusi Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele, et välise nõustaja kaasabil selgitada välja oma IT süsteemide küberturvalisuse tase ja teha vajalikke arendusi selle tõstmiseks, et kaitsta ennast küberrünnakute ja nendega kaasnevate (majandus)kahjude vastu.

Soovitame igaljuhul potentsiaalseid küberintsidente ennetada, mitte tegeleda nende tagajärgedega - see on oluliselt nutikam ja soodsam lähenemine. Küberintsitentidega võivad ettevõttele kaasneda tõsised kahjud, kuid neid ära hoides kindlustad stabiilse töövoo ettevõttes, kaitsed firma finantse ja säilitad mainet.

Projekt koosneb kahest sammust: küberpöörde kaardistus ja seejärel küberpöördega tehtav arendus. Esimese tegevussuuna puhul on võimalik taotleda kuni 10 000 €, mille abil kaardistada ära IT süsteemide küberturvalisuse hetkeseis, mille tulemusena tekib teekaart. Järgmiseks on võimalus taotleda kuni 50 000 €, et enda poolt valitud teenusepakkuja abil esimeses tegevussuunas tuvastatud olulisimad puudused kõrvaldada.

Kellele on toetus mõeldud?

  • Ettevõtjad, kes soovivad tõsta küberturvalisuse alast teadlikkust ning juurutada lahendusi, mis aitavad kaitsta küberrünnakute ja nendest tingitud kahjude eest.
  • Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud väikesed- ja keskmise suurusega ettevõtjad kelle tegevusala kuulub järgmistesse EMTAK jagudesse: B (mäetööstus), C (töötlev tööstus), D (elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine), E (veevarustus, kanalisatsioon, jäätme-​ ja saastekäitlus), F (ehitus), G (hulgi-​ ja jaekaubandus, välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste remont), H (veondus ja laondus), I (majutus ja toitlustus), J (info ja side), M (kutse-​, teadus-​ ja tehnikaalane tegevus), N (haldus-​ ja abitegevused), Q (tervishoid ja sotsiaalhoolekanne).
  • Ettevõtja taotluse esitamisele eelneva kahe majandusaasta keskmine müügitulu vastavalt äriregistrile esitatud majandusaasta aruannetele on taotleja põhitegevusalal Eestis vähemalt 200 000 €.
  • Projekti tegevused peavad toimuma Euroopa Liidu liikmesriigis või Majanduspiirkonna riikides. 

Rohkem infot toetuse taotlemise ja tingimuste kohta leiab EAS/Kredexi kodulehelt.

Kübertoetuse teekaardi koostamise metoodika

Küberpöörde teekaardi koostamisel tuleb toetuse taotlemiseks lähtuda RIA poolt ette antud metoodikast ja teekaardi vormist.

Mis minu ettevõttes muutub? 

  • Suureneb teadlikkus küberohtudest;
  • Selged suunised küberturvalisuse taseme tõstmiseks;
  • Suureneb teadlikkus küberohtudega toimetuleku viisidest.

Küsi pakkumist