IT tugiteenused

IT tugiteenus, kasutajatugi ja majutusteenus on iga ettevõtte sujuvaks toimimiseks kriitilise tähtsusega. Primendis töötavad tehnilised spetsialistid, kelle teadmised võimaldavad pakkuda kiiret ja kvaliteetset IT tuge kõigele, mis puudutab IT teenuseid ja nende kasutamist ettevõttes.

Meie peamine eesmärk on kiire ja kvaliteetne teenindus ning kliendi rahulolu. 

Kasutajatugi

Kasutajatoe teenus on  Primendi lepingulisele kliendile suunatud teenus, mis sisaldab kasutaja juhendamist, nõustamist, probleemide väljaselgitamist ja lahendamist. Kasutajatoe teenust pakume kaughalduse teel ja kohapeal. Kasutajatoe pöördumistele vastavad koolitatud spetsialistid, kes on valmis suurema osa muredest koheselt lahendama. Primendi tehniline meeskond on piisavalt suur, et pakkuda klindile kiiret tehnilist tuge.

Serverite ja serverteenuste tugi

Füüsilised ja virtuaalsed serverid vajavad igapäevast tuge ja administreerimist. Serverite tugiteenus on  Primendi lepingulisele klientidele suunatud teenus, mis sisaldab serverite uuendamist, 24/7 monitooringut (kõvaketta, mälu ja protsessori täitumise jälgimine) ja vigade ennetamist. Serverite tugiteenust teostatakse üldjuhul kliendile märkamata  ja töövälisel ajal.

Pilveteenuste tugi

Primendi meeskonna eesmärk on olla turu parim pilveteenuste juurutaja ja tehniline konsultant. Me tahame olla kindlad, et kasutate ära maksimaalselt pilveteenuste võimalusi, olenemata kas pilves on üks server või kogu ettevõtte teenused. Me oleme valmis pakkuma tuge kõige kohta, mis puudutab pilveteenuseid ja nende kasutamist ettevõttes. 

IT Juhi ja konsultatsiooniteenus

Teenus on mõeldud keskmise suurusega ettevõtetele (kuni 250 kasutajat), kellel ei ole oma IT juhti. 
IT Juhi teenus sisaldab:

  • Ettevõtte vajadustest lähtuvate IT arengusuundade korraldamine;
  • Ettevõtte juhtkonna koosolekutel osalemine ja IT arendamine vastavalt ärivajadusele; 
  • IT eelarve kujundamine ja täitmise jälgimine;
  • IT (arvuti- ja telefonivõrgu, riist- ja tarkvara, registrite ja andmekogude) toimimise tagamine ja teenusepakkujatega suhtlemine;
  • IT kasutajate-eeskirjade väljatöötamine ja täitmise jälgimine;
  • Tagab IT seadmete hoolduse ja häireteta toimimise koostöös teenusepakkujaga;
  • IT hangete korraldamine, vajaminevate tehnoloogiate olemasolu tagamine;
  • IT turvameetmete tagamine;
  • IT üksuse töö planeerimine, organiseerimine, kontrollimine ja juhtimine.

Süsteemide konsolideerimise ja ühendamise tugi

Ettevõtete ühinemiste ja ülevõtmistega (laiemalt tuntud kui Mergers & Acquisitions) kaasneb palju tööd. Üheks tähtsamaks on erinevate äri töös hoidvate IT süsteemide ühtsele platvormile üle viimine ja konsolideerimine. Primendi spetsialistid hindavad mõlema ettevõtte IT süsteemid, kirjeldavad protsessid ja koostavad juhendid, et üleminek oleks sujuv ja töös ei tekiks seisakuid. Migreerime ühisele platvormile e-posti süsteemid ja ühtlustame kasutajate ligipääsunõuded vastavalt ettevõtte eeskirjadele. Kõike seda saadab täpne dokumenteerimine ja kasutajate koolitus, et ettevõte saaks jätkata oma põhitegevust.

TABLOO tugi

Vastavalt sellele kuidas ettevõte areneb, on vaja täiendada siseveebi ja dokumendihalduslahenduse erinevaid funktsionaalsusi. Lisaks tekivad kasutajatel pidevalt uued vajadused, mille rahuldamiseks võib neil endil oskusi nappida. TABLOO baseerub Microsoft Sharepoint online baasil ning Microsoft pidevalt uuendab ja täiendab antud keskkonda. Sellest tingituna võivad katki minna liidestused, mis on spetsiaalselt teie lahenduse jaoks loodud ja seadistatud.

TABLOO lahenduse kasutamine koos tugiteenusega tagab Primendi valmisoleku operatiivselt toetada töötajaid lahenduse kasutamisel ning uute võimaluste väljaarendamisel. Selliselt on Primend ka pidevalt kursis töötajate vajadustega ning koolituste käigus suudab anda kasulikumaid näpunäiteid ning teha ettepanekuid arendustele, mis ettevõttel kasu loovad.

IONO tugi

Vastavalt sellele kuidas ettevõte areneb, on vaja täiendada ärianalüütika lahenduse erinevaid funktsionaalsusi. Lisaks tekivad töötajatel pidevalt uued vajadused, mille rahuldamiseks võib neil endil oskusi nappida. IONO baseerub Microsoft PowerBI baasil ning Microsoft pidevalt uuendab ja täiendab antud keskkonda. Sellest tingituna võivad katki minna liidestused, mis on spetsiaalselt teie lahenduse jaoks loodud ja seadistatud.

IONO lahenduse kasutamine koos tugiteenusega tagab Primendi valmisoleku operatiivselt toetada töötajaid lahenduse kasutamisel ning uute võimaluste väljaarendamisel. Selliselt on Primend ka pidevalt kursis töötajate vajadustega ning koolituste käigus suudab anda kasulikumaid näpunäiteid ning teha ettepanekuid arendustele, mis ettevõttel kasu loovad.