IT tugiteenused ja majutus

IT tugiteenus, kasutajatugi ja majutus on iga ettevõtte sujuvaks toimimiseks kriitilise tähtsusega. Primendis töötavad pilveteenuste tehnilised eksperdid, kelle teadmised võimaldavad pakkuda kiiret ja kvaliteetset IT tuge kõigele, mis puudutab pilveteenuseid ja nende juurutamist ettevõttes. Samuti pakume serverite majutust nii avalikus kui ka privaatpilves, eesmärgiga pakkuda iga kliendi vajadustele sobivat lahendust.

Kasutajatugi/ IT tugiteenus

Kasutajatoe teenus on Primendi lepingulisele kliendile suunatud teenus, mis sisaldab kasutaja juhendamist, nõustamist, probleemide väljaselgitamist ja lahendamist. Kasutajatuge pakume nii kaughalduse teel kui ka kliendi juures kohapeal. Kasutajatoe pöördumistele vastavad koolitatud spetsialistid, kes on valmis suurema osa küsimustest ka koheselt lahendama. Primendi tehnilise toe meeskonna suurus ja kompetents tagab meie klientidele kiire ja kvaliteetse IT toe.

Loe edasi

Microsoft Azure - avaliku pilve teenused

Azure on Microsofti poolt pakutav serverteenuste lahendus. Azure’i keskkond pakub samu teenuseid nagu klassikalised serverid ettevõtte serveriruumist, kuid lisab nendele olulise väärtuse põhjaliku turvalisuse ja skaleeritavuse näol. Azure’i avaliku pilve eelised kliendi enda serverikeskuse ees on madalam hind, kõrgem käideldavus, suurim turvalisus ning paindlikumad teenused. Lisaks on Azure’is võimalik servereid kasutusele võtta väga kiiresti ning suurenenud mahu eest tasuda tunni- või minutipõhiselt. Azure’i teenuse puhul ei pea ostma riist- ega tarkvara, vaid saate kasutate teenust koos kõikide vajaminevate litsentsidega otse pilveplatvormist.

Loe edasi

Primend Cloud serverite majutusteenus, virtuaalserveri rent, SPLA

Paljud ettevõtted soovivad oma serverikeskustest loobuda, kuna nende loomine, ülalpidamine ja kaasaegsena hoidmine on kallis. Serveriteenuste, litsentseerimise ja halduse majast välja kolimisel on kaks varianti: avalik pilv (nt Azure või Amazon) või privaatpilv (nt Primend Cloud). Primendi konsultandid arvutavad alati igal konkreetsel juhtumil välja, kumb eelpoolnimetatutest on kliendile parim. Primend Cloud serverite majutusteense eelis nt Azure’i ees on Eestis paiknev andmekeskus, kliendi oma litsentside kasutamise võimalus, eestikeelne tugi, varundusest kiirem taastamine jne.

Loe edasi


Andmekeskuste lahendused (HPE, Simplivity)

Primend on HPE (Hewlett Packard Enterprise) Silver Server Specialist. Pakume erinevaid andmekeskuste riistvara lahendusi: servereid, andmemassiive (aktiivandmed, varukoopiad), võrguseadmeid, tarkvara. Kuigi turu üldine tendents on teenuste majutuskeskustesse või avalikku pilve kolimine, siis on endiselt ettevõtteid, kes seda teatud põhjustel teha ei saa ja majutavad andmeid kohalikus andmekeskuses. Soovime, et need ettevõtted saaksid parima andmekeskuselahenduse, pakkudes neile kaasaegseimat riistvara ja hüperkonvengeeritud lahendusi.

Loe edasi


Serverite tugiteenus

Füüsilised ja virtuaalsed serverid vajavad igapäevast tuge ja administreerimist. Serverite tugiteenus on Primendi lepingulisele klientidele suunatud teenus, mis sisaldab serverite uuendamist, monitoorimist (kõvaketta, mälu ja protsessori täitumise jälgimine), vigade ennetamist ja igakülgset tuge serveri küsimustes. Meie eesmärgiks on serverite tugiteenust alati teostada nii, et kliendi töö ei saaks häiritud. Suuremaid muudatusi viime läbi kliendile sobival ajal (sh töövälisel ajal).

Arvuti varundusteenus ehk backup varukoopia

Arvutite varundusteenus on mõeldud kasutajale, kelle isiklikus arvutis hoiustatakse palju ärikriitilisi andmeid. Isikliku arvuti backup ehk varundus sobib hästi vastutaval positsioonil olevatele töötajatele. Selle teenuse raames pakume, et kogu kliendi arvuti sisust (kõikidest dokumentidest) tehakse backup teise asukohta, kolm korda ööpäevas. See tagab, et arvuti kõvaketta riknemisel või arvuti varguse korral on kõik teie andmed alles. Varundusteenus on kindlam kui Dropbox või OneDrive, sest eelnimetatud teenused on sünkronisatsiooni lahendused, st kui kustutate arvutist või pilvest faili, siis see kustub ka sünkroonis olevast seadmest. Varundusteenusega seda ei juhtu, kuna arvutis olevad andmed on füüsiliselt varundatud teise asukohta ja ei ole muude seadmetega ühendatud.

Ühinemiste ja ülevõtmiste tugi / Mergers &Acquisitions Support

Ettevõtete ühinemiste ja ülevõtmistega (laiemalt tuntud kui Mergers & Acquisitions) kaasneb palju tööd. Üheks tähtsamaks on erinevate äri töös hoidvate IT süsteemide ühtsele platvormile üle viimine. Primendi spetsialistid hindavad mõlema ettevõtte IT süsteemid, kirjeldavad protsessid ja koostavad juhendid, et üleminek oleks sujuv ja töös ei tekiks seisakuid. Migreerime ühisele platvormile e-posti süsteemid ja ühtlustame kasutajate ligipääsunõuded vastavalt ettevõtte eeskirjadele. Kõike seda saadab täpne dokumenteerimine ja kasutajate koolitus, et ettevõte saaks jätkata oma põhitegevust.

 

 

 

 


Hewlet Packard Enterprise Silver Partner
MS Country Partner of the Year
MS Gold Partner