Kasutame küpsiseid parima kogemuse pakkumiseks

Kasutame küpsiseid, et pakkuda Sulle parimat kliendikogemust. Küpsiste abil saame pakkuda sulle meelepärast teavet meie toodete ja teenuste kohta. Kui annad küpsiste kasutamiseks oma nõusoleku, vajuta nuppu "Nõustun küpsistega". Kui soovid oma küpsise eelistusi hallata, vajuta nupule "Muudan küpsiseid". Sinu küpsiste valik säilitatakse 90 päeva. Lisateave küpsiste kohta

Palun vali ja kinnita Sinule sobivad küpsiste eelistused:

Kasutame meie veebilehel küpsiseid selleks, et tagada oluliste toimingute ja teatud funktsionaalsuste toimimine. Ilma nende küpsisteta ei tööta veebileht korralikult.

Kasutame turunduslikke küpsiseid selleks, et edastada Sulle personaalset reklaami. Personaalsed reklaamid võimaldavad Sul seeläbi saada osa mitmetest erinevatest kampaaniatest. Juhul kui ei soovi saada personaalseid reklaame, siis saad ikkagi meie veebilehte külastada, kuid reklaamid, mida näed ei pruugi olla sinu jaoks relevantsed.

Kasutame analüütilisi küpsiseid, sest need aitavad koguda andmeid selle kohta, kui palju kliente veebilehte kasutab, millist sisu nad sirvivad ja muud veebilehe funktsionaalsuse parandamiseks vajalikku teavet. Kasutades statistilisi küpsiseid, mis koguvad anonüümset teavet, saame teada, kuidas külastajad veebilehele jõuavad ja veebilehte kasutavad.

Ärianalüütika lahendus

Otsustamine on raske. See on veelgi raskem, kui organisatsioon kasvab ja iga otsus mõjutab paljusid inimesi. Andmepõhise otsustamisega kaasneb mitmesuguseid väljakutseid: 

  • kuidas saada otsustamiseks vajalikke andmeid;
  • kuidas saada andmeid õigel ajal, et otsustel oleks vajalik mõju;
  • kuidas andmeid esitleda, nii et otsustamine toimuks vaistlikult;
  • kuidas leida andmeid, millel on seos tulemustega;
  • kuidas otsused kohe õigesti teha.

Ärianalüütika lahendus annab ülevaate ettevõtte varasematest ja jooksvatest tulemustest, et oleks võimalik teha teadlikke otsuseid. 

Andmete hankimine otsustamiseks. Raamatupidamisandmed on tavaliselt hästi kättesaadavad, kuid need andmed puudutavad varasemaid tulemusi ja mitte jooksvat sooritust. ERP rakendused ei toeta andmete paindlikku vormindamist ega andmete integreerimist väliste andmebaasidega. Mida varem andmed otsustamiseks kättesaadavad on, seda parem.  

Ettevõtted koguvad andmeid igas oma protsesside etapis ja enamikul seadmetest on mingisugune „nutikas“ funktsioon. Tõeline väljakutse on saada neist süsteemidest andmed kätte nii, et turvalisus ja seadme garantii ohtu ei satuks. Ärianalüütika süsteemide jaoks vajalike andmete kogumine nõuab koostööd mitme partneri vahel. 

Lihtsaid aruandluslahendusi saab rakendada üksnes Power BI-s, kuid mitme andmebaasi integreerimiseks ja andmete sisestusprotseduuride jaoks on tavaliselt vaja juurutada andmeladu Azure Synapse. 

Andmete õigeaegne hankimine otsustamiseks. Igal ettevõttel on olemas oma tulemuste mõõtmise viisid, olgu siis tegemist kasumiaruande või mõne muu aruandega. Ärianalüütika abil on olemas paindlik andmesisestus, mida saab automatiseerida, nii et äriprotsessid on nähtavad juba toimumise ajal. Primendi andmetehnikud saavad automatiseerida Power BI ja Azure Synapse’i andmelao protseduurid andmete importimiseks ja nende korrastamiseks aruannete jaoks. 

Andmete korrastamine aruandluse jaoks. Oma ülesehitusest tulenevalt säilitab iga andmebaas oma andmeid erinevas vormingus. Tööandmebaase ja nende andmestruktuure optimeeritakse nii, et need esitaksid kirje ja selle kirjega seonduva. Aruandlusandmebaasid tuleb optimeerida nii, et seal oleks andmestruktuurid, mis võimaldaksid hõlpsat filtrite rakendamist korraga miljonitele kirjetele. Seega tuleb filtreerimiskiiruse suurendamiseks teisendada vorming ja struktuur tavaliselt võimalikult väikeseks arvuks tabeliteks. Sageli nõuab see ka lisaväljade arvutamist, mida tööandmebaasides arvutatakse rakenduses, kuid mille arvutamine sel ajal, kui filtreid rakendatakse või andmeid kasutajatele esitatakse, teeks Power BI aruande liiga aeglaseks. 

Andmete esitamine otsustamiseks.

Aruandlustarkvara on alati olnud tippjuhtide töövahend. Tippjuhid kasutavad aruandlustööriistu seoste leidmiseks töötaja soorituse ja ettevõtte tulemuste vahel, trendide väljaselgitamiseks ja esitlemiseks ning äristrateegiast rääkimiseks.  

Hea tava kohaselt soovitatakse esitleda tulemusaruandeid otse eesliini töötajatele, et nad saaksid oma sooritust ise hinnata. Asjakohaste aruannete esitlemine eesliini töötajatele ei saa olla manuaalne protseduur, kuna manuaalsed aruanded ei saa olla alati ajakohased. 

Power BI teenus võimaldab aruandeid automaatselt värskendada ja lugeda andmeid otse tööandmebaasidest. Nii on ettevõtte töötajatele edastatavad andmed soorituse ja tulemuste kohta alati järjepidevad ja ajakohased. 

Tulemusjuhtimine 

Andmete käsitsi sisestamine või nende käsitsi kontrollimine on alati aeglane ja võib tuua kaasa vigu.  

Kui integreerida Power BI teiste Power Platformi tööriistadega, nagu Power Automate ja Power Apps, on võimalik kasutada tulemuste kohta aruannete koostamiseks automaatsemaid protseduure. Saame luua aruande tulemustel põhinevaid automaatseid päästikuid, et ootusi ületavad või ootusi mitte täitvad tulemused kohe teada oleksid. 

Juhtimismõõdikud 

Ettevõtted, kus tulemuste juhtimine on töötajatele delegeeritud, saavutavad tavaliselt paremaid tulemusi. Seetõttu soovivad juhid anda töötajatele sageli juurdepääsu tulemuste kvaliteeti kajastavatele värsketele andmetele ja mõõdikutele. Power BI aruandlus annab võimaluse näha töötajate tulemusi kajastavaid mõõdikuid ja näitajaid nii, et on võimalik parimate tulemuste saavutamiseks kiiresti tegutseda.  

Eesmärgid ja võtmetulemused 

Juhid saavad määrata Power Bi teenuses OKR-eesmärke ja siduda neid näitajaid Power BI aruannete mõõdikutega. Nii on olemas pidev ülevaade sellest, kui kaugele ettevõtte on teel tulemuste saavutamiseni jõudnud. 

ABC-klassifikatsioon 

Kas soovite teada, millised tooted ja teenused teile raha sisse toovad ja mille puhul raha kaotate? ABC-klassifikatsioon võimaldab valida kõige olulisema parameetri, mis näitab väärtust ja järjestab kõik tooted ning teenused nende väärtuse alusel. A-tooted on kõige väärtuslikumad ja C-tooted tasub võib-olla tootevalikust eemaldada. ABC-klassifikatsioon sarnaneb väga 80/20 põhimõttele: 20% teie klientidest või toodetest toovad raha sisse ja ülejäänute (80%) puhul ilmselt kaotate raha.  

Küsi pakkumist