IONO täisteenus

Andmeid on üle pea, aga otsustamiseks vähe

IONO täisteenusAndmete allikaid on üha rohkem:

  • Ava-andmed;
  • Internetti ühendatud seadmed
  • Raamatupidamise andmed
  • Tööstusseadmete logi


Otustamiseks paistab aga ikka andmeid vähe, sest andmed ei ole teisendatud loetavale kujule ja ei ole asetatud konteksti. iono analüütika korjab andmed erinevatest allikatest kokku, puhastab ja ühendab terviklikku andmemudelisse.

 

IONO tulemusedMõõda sooritust ja tulemused paranevad

Tulemusi mõjutavaid tegevusi sooritatakse reeglina nädalaid, ehk isegi kuid, enne tulemusi kajastavat aruandlus- ja hindamisperioodi.

Ettevõtte jaoks on enesestmõistetavalt olulisimad näitajad käive ja kasum, kuid nende mõõtmine toimub reeglina liiga hilja, et neid tulemusi seostada tehtud otsustega ja sooritustega.

Seepärast on oluline mõõta iga sooritust, et töötajal oleks võimalik oma tehnikat analüüsida ja sooritust parandada kohe.

 

Uuri andmeid ise ja langeta informeeritud otsuseid

Kaasaegsed visuaalsed analüüsivahendid Power BI ja Excel analüüsimoodulid annavad võimaluse ise tuttavas töövahendis andmeid filtreerida ja juurpõhjusteni jõuda. Ise analüüsides paraneb märgatavalt sektori, turgude, klientide ja äri mõistmine ning otsustamine muutub lihtsamaks ja kiiremaks.

Vali omale kaasaegne analüüsiteenus

Ootused andmete analüüsile ja analüüsitoodete võimekus on viimastel aastatel olulisel muutunud. Muutus on arusaadav, sest tänane nutiseade on sageli suurema jõudlusega kui kümne aasta tagune server.

Juhid saavad analüüsiraporteid ise rohkem mugandada ja lihtsamaid aruandeid ise koostada, mille tulemusena vastavad raportid ajakohasematele küsimustele.

Aruanded on kõige väärtuslikumad, kui neis on andmed, mis on erinevatest allikatest kokku toodud, normaliseeritud ja ühtsesse andmemudelisse liidetud.

Primendi IONO on teenus, kus spetsialistid teevad andmete ühendamise keerulise tehnilise töö juhtide eest ära ja juht saab keskendada andmete visuaalsele analüüsile.

Analüüsiteenus, mis kasvab koos sinu vajadustega

Vastavalt sellele kuidas ettevõte areneb, on vaja edasi arendada analüüsiplatvormi. Lisaks tekivad töötajatel pidevalt uued vajadused, mille rahuldamiseks võib neil endil oskusi nappida. Primendi pakutav lahenduse väljund on Exceli tabelites vaadeldav-uuritav mudel, mille jaoks ei pea ostma täiendavaid tarkvaralitsentse. Mobiilseadmes aruannete vaatamiseks kasutatakse Power BI appi ja iono analüütika keskkonda.

Uued teadmised tekitavad uusi küsimusi

Uued teadmised tekitavad uusi küsimusi, millele otsime vastuseid koos. Mõõtmine õigel ajal ja kiire tagasiside võimaldavad õppida kiiremini ning olla seeläbi teistest edukam. Sõltumata töövahendist, olgu see Power BI või Excel, on iono analüütika teenuse kasutajal alati võimalik konsulteerida meie spetsialistidega.

Küsi pakkumist