Kasutame küpsiseid parima kogemuse pakkumiseks

Kasutame küpsiseid, et pakkuda Sulle parimat kliendikogemust. Küpsiste abil saame pakkuda sulle meelepärast teavet meie toodete ja teenuste kohta. Kui annad küpsiste kasutamiseks oma nõusoleku, vajuta nuppu "Nõustun küpsistega". Kui soovid oma küpsise eelistusi hallata, vajuta nupule "Muudan küpsiseid". Sinu küpsiste valik säilitatakse 90 päeva. Lisateave küpsiste kohta

Palun vali ja kinnita Sinule sobivad küpsiste eelistused:

Kasutame meie veebilehel küpsiseid selleks, et tagada oluliste toimingute ja teatud funktsionaalsuste toimimine. Ilma nende küpsisteta ei tööta veebileht korralikult.

Kasutame turunduslikke küpsiseid selleks, et edastada Sulle personaalset reklaami. Personaalsed reklaamid võimaldavad Sul seeläbi saada osa mitmetest erinevatest kampaaniatest. Juhul kui ei soovi saada personaalseid reklaame, siis saad ikkagi meie veebilehte külastada, kuid reklaamid, mida näed ei pruugi olla sinu jaoks relevantsed.

Kasutame analüütilisi küpsiseid, sest need aitavad koguda andmeid selle kohta, kui palju kliente veebilehte kasutab, millist sisu nad sirvivad ja muud veebilehe funktsionaalsuse parandamiseks vajalikku teavet. Kasutades statistilisi küpsiseid, mis koguvad anonüümset teavet, saame teada, kuidas külastajad veebilehele jõuavad ja veebilehte kasutavad.

Lokaalsete serverite ja arvutivõrgu haldus- ja monitooringuteenus

Serverite ja võrguseadmete haldus- ja monitooringuteenus koosneb tarkvara ajakohasena hoidmisest, vigade ennetamiseks vajalikust turvaparanduste paigaldamisest ja  dokumentatsiooni ajakohasena hoidmisest. Haldusteenus sisaldab ka serverite ja võrguseadmete poolt pakutavate teenuste toimivuse monitooringut ning ilmnenud vigade ja tõrgete kõrvaldamist. Serveri haldusteenuse lisatöödena käsitleme server konfiguratsiooni muutmist, uue tarkvara ja riistavara paigaldamist.

Serversüsteemide korralist hooldust teostame vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord kvartalis. Korraline hooldus on vajalik operatsioonisüsteemide turvapaikade paigaldamiseks, tootja uuenduste paigaldamiseks, operatsioonisüsteemis avastatud turvavigade kõrvaldamiseks, logide analüüsimiseks ja jõudluse probleemide ennetamiseks. 

Lepingulise kliendi haldamiseks ning teenuse osutamiseks kasutatavad vahendid ja tarkvara: 

Pöördumiste haldamise teeninduskeskkond tööde registreerimiseks ja jälgimiseks ning  aruandluseks: Zendesk

 • Kaughaldustarkvara: TeamViewer
 • Dokumentatsioon ja paroolihaldus: ITGlue
 • Monitooring: Nagios Enterprises

Kõiki tegevusi ja seadistusi tehes lähtume alati tootja "parim praktika" soovitustest!

Füüsilise või virtuaalserveri haldusteenuses sisaldub: 

 • Protsessori, kõvaketta ja mälu täituvuse hindamine
 • Serveri ja andmemassiivi koormuse hindamine
 • Serveri monitooring ja vigade analüüs
 • Serveri installeerimine, hooldamine ja administreerimine 
 • Serveri riistavara "firmware" ja "driverite" uuendamine
 • Virtualiseerimisplatvormide (MS Hyper-V, VMWare ESX) haldus ja tugi
 • Varunduslahenduse haldus, tugi, monitooring
 • Vanade seadmete hävitamine või utiliseerimine

Virtuaalserveri haldusteenuses sisaldub:

 • Serveri operatsioonisüsteemi (Windows Server, Linux) administreerimine, uuendamine, turvaparanduste paigaldamine
 • Domeenikontrolleri ja Active Directory kasutajakontode loomine ja õiguste muutmine
 • Kasutajapõhiste reeglite (Group Policy) administreerimine, seadistamine ja muutmine
 • Failiserveri ja dokumendihaldussüsteemi haldus ja tugi
 • Andmebaaside (MS SQL, MySQL, PostgeSQL) haldus ja tugi
 • E-mail ja grupitöö (MS Exchange server) haldus ja tugi
 • Microsoft ADConnect teenuse haldus ja tugi (hübriidlahenduste puhul)
 • Uute teenuste juurutamine ja konsultatsioon
 • Serverteenuste turvapaikade ja uuenduste paigaldus
 • Teenuste monitooring ja vigade analüüs
 • Varundusteenuse haldus ja monitooring 

Võrgulahenduse haldusteenuses sisaldub:

 • Tulemüüri, ruuteri ja VPN haldus ja tugi
 • Manageeritavate switchide haldus ja tugi
 • LAN võrguseadmete ja turvalise WiFi haldus (Radius)
 • DNS, DHCP seadistamine ja tugi
 • Võrguseadmete ja teenuste monitooring ja tugi

Lisaks eeltoodule pakume ettevõtte kontaktisikutele ja/või juhtkonnale:

 • Kliendihalduri teenust
 • Haldusteenuse osutamiseks vajaliku dokumentatsiooni hoidmist ja uuendamist
 • Arendusettepanekute toestamist süsteemide turvalisuse ja käideldavuse parandamiseks
 • Serverite litsentsipoliitika jälgimist
 • Võrguseadmete ja serveri riistvara tootjatoe aegumistähtaegade jälgimist
 • Garantiiliste tööde organiseerimist ja seadmete vahetust

Linux serverite haldusteenus 

 • Tark- ja riistvaraliste vigade tuvastamine
 • Serveri tarkvara igakuine uuendamine. Eeldab enne haldusteenusega alustamist eraldi projekti raames serveri täielikku uuendamist
 • Tugi, kui tarkvara või osa süsteemist on Linux serveris uuendamata kauem kui kolm kuud või kui Linuxi distributsioon on tootja toest väljas
 • Ärikriitilise tarkvara uuendamine rohkem kui patch-level tasemel kord kvartalis (Patch-level on 3-numbrilise versiooni viimane number, x.y.z puhul z)
 • Operatsioonisüsteemi täielik uuendamine tehakse eraldi projektina, kui selle ametlik tugi läbi saab
 • Lepingulise tarkvara tugi (nõustamine, vigade tuvastamine, lihtsamad ümber seadistamised)
 • Lepingulise tarkvara distributisoonid ja versioonid kirjeldatakse enne haldusteenuse lepingu sõlmimist
 • Koormuse, mahtude ja teenuste toimimise 24/7 seire.

Uuendamise tegevused loetakse halduse hulka, st kui uuendamisest tingituna tuleb tekkinud ja ettenägematuid probleeme lahendada, võib see tähendada, et haldustegevused lähevad kuutasulisest mahust välja.

Reageerimisaeg - Primend garanteerib pöördumisele reageerimise tööajal vastavalt järgmistele kategooriatele:

 • Maksimaalselt 1 tunni jooksul: INTSIDENT –  juhul kui pole töökorras vähemalt üks kasutajal või serveril töötav ärikriitiline teenus
 • Maksimaalselt 4 tunni jooksul: PROBLEEM – juhul kui pole töökorras vähemalt üks kasutajal või serveril töötav teenus
 • Maksimaalselt 8 tunni jooksul: TEENUSEMUUDATUS – juhul tellitakse mitte ärikriitilise teenuse muudatus
 • Maksimaalselt 24 tunni jooksul: KÜSIMUS – kasutaja poolne pöördumine, mis ei vaja kohest reageerimist

 

Küsi pakkumist