Lokaalsete serverite ja arvutivõrgu haldus- ja monitooringuteenus

Serverite ja võrguseadmete haldus- ja monitooringuteenus koosneb tarkvara ajakohasena hoidmisest, vigade ennetamiseks vajalikust turvaparanduste paigaldamisest ja  dokumentatsiooni ajakohasena hoidmisest. Haldusteenus sisaldab ka serverite ja võrguseadmete poolt pakutavate teenuste toimivuse monitooringut ning ilmnenud vigade ja tõrgete kõrvaldamist. Serveri haldusteenuse lisatöödena käsitleme server konfiguratsiooni muutmist, uue tarkvara ja riistavara paigaldamist.

Serversüsteemide korralist hooldust teostame vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord kvartalis. Korraline hooldus on vajalik operatsioonisüsteemide turvapaikade paigaldamiseks, tootja uuenduste paigaldamiseks, operatsioonisüsteemis avastatud turvavigade kõrvaldamiseks, logide analüüsimiseks ja jõudluse probleemide ennetamiseks. 

Lepingulise kliendi haldamiseks ning teenuse osutamiseks kasutatavad vahendid ja tarkvara: 

Pöördumiste haldamise teeninduskeskkond tööde registreerimiseks ja jälgimiseks ning  aruandluseks: Zendesk
Kaughaldustarkvara: TeamViewer
Dokumentatsioon ja paroolihaldus: ITGlue
Monitooring: Nagios Enterprises
Kõiki tegevusi ja seadistusi tehes lähtume alati tootja "parim praktika" soovitustest!
 

Füüsilise või virtuaalserveri haldusteenuses sisaldub: 

Protsessori, kõvaketta ja mälu täituvuse hindamine
Serveri ja andmemassiivi koormuse hindamine
Serveri monitooring ja vigade analüüs
Serveri installeerimine, hooldamine ja administreerimine 
Serveri riistavara "firmware" ja "driverite" uuendamine
Virtualiseerimisplatvormide (MS Hyper-V, VMWare ESX) haldus ja tugi
Varunduslahenduse haldus, tugi, monitooring
Vanade seadmete hävitamine või utiliseerimine
 

Virtuaalserveri haldusteenuses sisaldub:

Serveri operatsioonisüsteemi (Windows Server, Linux) administreerimine, uuendamine, turvaparanduste paigaldamine
Domeenikontrolleri ja Active Directory kasutajakontode loomine ja õiguste muutmine
Kasutajapõhiste reeglite (Group Policy) administreerimine, seadistamine ja muutmine
Failiserveri ja dokumendihaldussüsteemi haldus ja tugi
Andmebaaside (MS SQL, MySQL, PostgeSQL) haldus ja tugi
E-mail ja grupitöö (MS Exchange server) haldus ja tugi
Printserveri haldus ja tugi
Microsoft ADConnect teenuse haldus ja tugi (hübriidlahenduste puhul)
Uute teenuste juurutamine ja konsultatsioon
Serverteenuste turvapaikade ja uuenduste paigaldus
Teenuste monitooring ja vigade analüüs
Varundusteenuse haldus ja monitooring 
 

Võrgulahenduse haldusteenuses sisaldub:

Tulemüüri, ruuteri ja VPN haldus ja tugi
Manageeritavate switchide haldus ja tugi
LAN võrguseadmete ja turvalise WiFi haldus (Radius)
DNS, DHCP seadistamine ja tugi
Võrguseadmete ja teenuste monitooring ja tugi
 

Lisaks eeltoodule pakume ettevõtte kontaktisikutele ja/või juhtkonnale:

Kliendihalduri teenust
Haldusteenuse osutamiseks vajaliku dokumentatsiooni hoidmist ja uuendamist
Arendusettepanekute toestamist süsteemide turvalisuse ja käideldavuse parandamiseks
Serverite litsentsipoliitika jälgimist
Võrguseadmete ja serveri riistvara tootjatoe aegumistähtaegade jälgimist
Garantiiliste tööde organiseerimist ja seadmete vahetust
 

Reageerimisaeg

Primend garanteerib pöördumisele reageerimise tööajal vastavalt järgmistele kategooriatele:

Maksimaalselt 1 tunni jooksul: INTSIDENT –  juhul kui pole töökorras vähemalt üks kasutajal või serveril töötav ärikriitiline teenus
Maksimaalselt 4 tunni jooksul: PROBLEEM – juhul kui pole töökorras vähemalt üks kasutajal või serveril töötav teenus
Maksimaalselt 8 tunni jooksul: TEENUSEMUUDATUS – juhul tellitakse mitte ärikriitilise teenuse muudatus
Maksimaalselt 24 tunni jooksul: KÜSIMUS – kasutaja poolne pöördumine, mis ei vaja kohest reageerimist

 

Küsi pakkumist