Eelarvekeskus

Ettevõtted koguvad raamatupidamisse eeskujulikult kogu majandustegevust puudutava informatsiooni, kuid sageli jääb napiks tehtud plaanide ja tegelikult saavutatu võrdlemine. Võrdluse tegemine on liiga raske. Kui võrdlemine teha lihtsaks, saab kiiremini avastada kõrvalekalded plaanist ja teha vajalikud korrektuurid.

IONO eelarvekeskus ongi standardkomponentidel põhinev lahendus eelarveprotsessi lihtsustamiseks.

Eelarve ettevalmistamine

Eelarve moodustub mitmest komponendist. Peamine eelarve kujundamise allikas kulujuhtidele on varasemate perioodide kulud/tulud ning nende alusel tuleviku planeerimine. 

Lisaks vaatavad omanikud/juhtkond turu käitumist ning hindavad sellest lähtuvalt potentsiaali erinevate valdkondade lõikes ning samuti investeerimisvajadust. 

Kahe eelneva sisendi alusel moodustub finantseelarve. Igapäevaseks tööks ja soorituse mõõtmiseks on seejärel vaja seada sooritusmõõdikud, mille järgi töötajad saavad igapäevaselt hinnata oma töö tulemuslikkust ning need sooritusmõõdikute täitmine kujundab finantstulemuse.

Eelarveprotsess Business as Usual Visioon Investeeringud finantseelarve soorituseelarve

Eelarve muutumine eelarveaasta käigus

Eelarvekeskuse sisendid võivad asuda nii Exceli tabelites, majandustarkvaras või tekstifailides. Eelarvekeskuse tööandmed asuvad andmebaasis, millele inimesed saavad ligi omale tuttava SharePointi portaali kaudu ning aruandluseks kasutatakse samuti standardset Power BI teenust.

Primendi väljatöötatud lahendus võimaldab tuua eelarvesse mitmed sisendid, luua eelarve muutmise ja vaatamise võimalused erinevate õigustega kulujuhtidele ning seda kõike mugavas O365 keskkonnas.

Eelarve läbi aasta - päevaraamatu import, eelarve parandused, kulujuhtide eelarved, juhtkonna eelarved

Eelarve täitmise jälgimise protsessi kiire juurutamine

Analüüsi käigus vaadatakse üle kasutusel olevad andmemudelid ning täpsustakse aruandluse vajadused. Seejärel vaadatakse, kas andmemudel toetab aruandluse kehtestatud nõudeid, kirjeldatakse muutmisvajadus. 

Mudeli loomise etapis loob ärianalüütika ekspert andmemudeli, mis saab olema aluseks nii eelarve aruandlusele kui ka eelarve plaanimisele. eoste korrektsuse ja algandmete kvaliteedi hindamiseks loob ärianalüütika ekspert aruanded, mille alusel on saab kokku leppida andmete üksustesse/objektidesse sorteerimise alused. Lepitakse kokku protsesside muudatused andmete sisestamises, et andmelattu eksporditud andmete pealt on võimalik kohe õigesti sorteerida. Vajadusel loob ärianalüütika ekspert aruande vaated, mis toovad väljad puuduvad või vigadega sisestatud päevaraamatu kanded.

Ülevaatlik eelarve mõne nädalaga

Mõõdikute töölaua loomise käigus seadistab ärianalüütika ekspert töölaua kontrollerile/juhtkonnale, millelt on võimalik igapäevaselt hinnata eelarve täitmist. Töölaud toob välja kõrvalekalded planeeritud eelarvest ning samuti võrdleb tulemusi eelmise perioodi tulemustega.

Muutmise ja jälgmise töölaua loomise käigus seadistab ärianalüütika ekspert eelarve sisestamise töövahendi, kus töötajal on võimalik teha muudatusi planeeritud eelarvesse. Kui eelarve muudatused on heaks kiidetud, ajakohastatakse eelarve.

Turvalisus ja konfidentsiaalsus

Kõik lahenduse komponendid asuvad turvatud andmekeskustes. Microsofti andmekeskused ja pilveteenused on sertifitseeritud ISO 9001 kvaliteedijuhtimise, ISO 27001 infoturbe, ISO 27018 isikuandmete käitlemise standardite järgi. 

Primend on Microsoft sertifitseeritud partner andmeanalüüsi (Data Analytics) ning kööstöölahenduste (Collaboration and Content) valdkondades.

Küsi pakkumist