Meil on rõõm teatada, et kauaoodatud Microsoft Teams Breakout Rooms funktsioon on nüüd saadaval!

Vahel on keeruline jõuda mõtestatud lahenduseni suures grupivestluses, selleks on nüüd olemas Breakout rooms võimalus, et üldise suure koosoleku raames saaks pidada eraldi ruumides väiksemaid grupivestlusi või ajurünnakuid.

Koosoleku organiseerja saab luua kuni 50 eraldi ruumi, kuhu saab määrata osalejaid kas käsitsi või lasta programmil osalejad võrdselt ruumidesse laiali jagada. 

Juhised, kuidas luua breakout ruume.

Ruume saab määrata arvutisse installeeritud Teams rakenduse kaudu, mobiilist või veebist seda teha ei saa. Ainult koosoleku korraldaja saab ruume hallata. See tähendab seda, et ainult üks inimene saab ruume avada, muuta ja sulgeda ning ta peab selleks ise koosolekul osalema. 

Kui oled koosolekuga ühinenud, klikka „Breakout rooms“ nupul. 
 
Vali, mitut ruumi soovid tekitada (max 50) ja otsusta, kas soovid osalejaid ruumidesse ise määrata või lasta programmil jagada võrdselt ruumide vahel laiali. 
 
Kui ruumid on tekitatud, on need esialgu suletud staatuses senikaua kuni organiseerija annab loa avamiseks.
 
Osalejaid saab jagada ruumidesse alles koosoleku toimumise ajal. 

Muuda ruumide nimesid

Esialgsete seadistuste poolest on alati ruumi nimetused Room 1, Room2, jne. Tubasid saab ümber nimetada vastavalt soovile kui klikata ruumist paremal pool kolmel punktikesel. 

Lisa juurde või kustuta ruume

Pärast breakout ruumide loomist saab vajadusel lisada täiendavaid ruume või ebavajalikke kustutada. Kui kustutatud ruumis olid osalejad, liiguvad nad automaatselt ühisesse suurde ruumi seniks kuni organiseerija neile uued ruumid määrab.

Määra, kas osalejad saadetakse edasi järgmisse ruumi automaatselt või mitte

Klikates Breakout roomsi „Rooms setting“ valikul, saate määrata, kas osalejad liiguvad määratud ruumidesse automaatselt või mitte. Ettevõtte siseselt on ehk vahel mõistlikum anda osalejatele endale võimalus otsustada, millal nad määratud ruumiga liituvad, kuid klassiruumis või loengute korraldamisel sooviksime ilmselt olla kindlad, et kui ruumid avatakse, siis ka valitud osalejad koheselt määratud ruumi grupitööle siirduks. 

Selleks klikka „Rooms setting“  ja tee vajadusel linnuke „Automatically move people into opened rooms“. 

Avanenud aknas saate anda võimaluse väiksemates gruppides olevatele osalejatele suurde ruumi tagasiliikumiseks, vastasel juhul saavad nad liikuda suurde ruumi tagasi alles siis kui organiseerija selleks loa annab.

  

Määratud breakout roomside avamine

Kui määratud töötoad on loodud ning oled valmis osalejad grupivestlusesse saatma, klikka „Start rooms“ nupul, et kõik toad avataks samaaegselt või ava iga tuba eraldi ükshaaval sulle sobivatel ajegadel.
 
Kui osalejad on tubadesse jagatud, saavad nad õiguse esitleda materjale, see tähendab jagada oma ekraani.

Määra tubasid või vaheta osalejaid tubade vahel

Kui tekib vajadus inimesi tubade vahel ümber tõsta ja liigutada, siis seda kõike saab teha ka koosoleku toimumise ajal organiseerija poolt. 
 

Saada teade kõigile breakout ruumidele

Koosoleku korraldaja saab edastada sõnumi kõigile breakout ruumidele, et kõiki tube teavitada värskendustest, muudatustest või uudistest käimasolevate grupivestluste ajal.
 

Liitu erinevate tubadega 

Organiseerija ei saa olla kõigis tubades üheaegselt, küll aga saab ta liituda erinevate tubadega ükshaaval vastavalt vajadusele. Selleks klikka „Join room“ valikul, mis avanevad erinevate tubade rippmenüüdest.
 
Osalejad ei saa hoiatust, et olete toaga ühinemas. Kui teie ettevõtte siseeeskirjad nõuavad, et osalejatel peaks olema selle kohta teadmine, saate oma liitumisest vastava toaga üldises teates märku anda ennem ühinemist. 

Breakout ruumide sulgemine

Kui korraldaja otsustab, et on aeg grupivestlused sulgeda, saab seda teha jällegi ükshaaval või sulgedes kõik ruumid üheaegselt klikates „Close rooms“ nupul. Olenemata kas sulgete kõik korraga või ükshaaval, toob see osalejad tagasi suurde ruumi. 
 

Peale ruumide sulgemist

Kui oled sulgenud breakout ruumid, saab peale ühist mõtete vahetamist osalejaid tagasi väikestesse ruumidesse saata, ruume uuesti avades. Kogu eelnev info – jagatud failid, tahvel ja muu sarnane on sinna salvestatud. Saate vanad toad kustutada ja luua täiesti uued puhtad toad kui selleks vajadus tekib. 

Breakout rooms külalistele ja ettevõtte välistele kasutajatele

Breakout roomsi saab kasutada igaüks, kes on sisselogitud või anonüümselt liituv Teamsi rakenduse kaudu arvuti või mobiili vahendusel. Sissehelistamise numbrit või teatud koosolekuruumiseadmeid kasutavad osalejad ei saa veel breakout-ruumidega liituda. Sellistes olukordades kasutage peakoosolekuruumi nende inimeste saatmiseks grupivestlusele.
 

Blogid