Elering võttis Primendi abiga kasutusele kaugtöövahendi Microsoft Teams

Autor: Tõnis Tikerpäe Aeg: 20. aprill 2020

Viimaste nädalate jooksul on paljud ettevõtted pidanud rinda pistma uue olukorraga, kus senine harjumuspärane töörütm on tulnud ümber vaadata ja eriolukorrast lähtuvalt võimaldada oma töötajatele maksimaalselt kodust töö tegemise lahendusi. Eleringil oli Microsoft Teamsi kasutuselevõtu plaan tegelikult juba enne eriolukorra saabumist, kuid eriolukord kiirendas Teamsi juurutamist. Esialgu võeti kasutusele Office 365 E1 trial litsentsid, mille Microsoft pärast COVID-19 viiruse levikut kõikidele 6 kuuks tasuta saadavaks tegi.  


Kuna tekkinud olukord sundis kiirustama, siis tehti tähtis otsus ja esimeses etapis võimaldati Teamsi kasutamine ainult ettevõtte siseselt. Koosolekute korraldamine väliste osapooltega oli ka võimalik. See oli arusaadav samm, kuna siiani oli Elering IT teenuseid pakkunud eelkõige majasiseste (on-prem) lahendustena ja Teams oli üks esimestest juurutatavatest pilveteenustest. Järgmises juurutamise etapis seadistatakse väliste osapooltega dokumentide jagamine ja ühistöö teamides. Koostöös küberturbe ja infoturbe vastutajatega tuleb analüüsida riske, need maandada ja vajalikud protsessid, kasutajate õigused jne paika panna ning koolitused teha. 
Kuna eelnevalt kasutas Elering suhtluseks ja online koosolekute jaoks Skype for Business’i, siis ülemineku ajaks jäeti need kaks teenust lühikeseks ajaks paralleelselt töösse. Kasutajatele tehti kahes osas Teamsi sissejuhatav koolitus, mille läbiviimiseks kasutasime Teams Live keskkonda. Lisaks tehti vajalikud juhendid ja lühi-õppevideod. Esmased kasutusele võetud funktsionaalsused olid Chat ja koosolekute pidamine, lisaks loodi üks üldine Team ja paar teema kanalit üle ettevõtte. Ettevõtte ülesed infotunnid toimuvad juba läbi Teamsi. 
Teenus võeti Eleringi töötajate poolt kiirelt kasutusse, osalt ka tänu sellele, et oldi eelnevalt kasutatud Skype for Business’i ja keskkondade osad funktsionaalsused kattusid. Esmase tagasiside põhjal oli alguses veidi keeruline saada aru grupi (Teams) ja chat erinevustest. Eks seal ole avastamisrõõmu ja juhendamist veel omajagu. 

Eleringi Infohaldusjuhi Aivi Elleri kommentaarid: „Tänu heale koostööle ja Primendi kogemusele pilveteenuste juurutamise vallas saime Eleringis kiirelt üle mindud Skype for Business’i pealt Microsoft Teamsile. Microsoft Teamsis näeme tulevikus suurt potentsiaali nii ettevõtte sisese suhtlus ja grupitöö vahendina, kui ka väliste partneritega projektide läbiviimisel.“