Primend Cloud

Kui avalik pilv tundub liialt suur ja hirmutav, on Primend Cloud ideaalne esimeseks sammuks pilve minekul.

PrimendCloud pilveteenused tutvustus

Internet on toonud kõigile info vaid näpuotste kaugusele. Kasutajad on harjunud 24×7 toimivate kiirete IT lahendustega. Kasutaja soovib IT’d kasutada kohe ja kiiresti ning võrdleb ettevõtte poolt pakutavaid IT teenuste kiirust laiatarbe teenuste kiirusega (Google, Facebook jne). Iga süsteemi seisak põhjustab pahameelt ning ohtu ettevõtte äritegevusele. Kõrge teenusetaseme (SLA) pakkumine oma infrastruktuurist võib olla kulukas. Enamus ettevõtetel ei ole mõistlik ehitada oma kõrgkäideldavat serverikeskust. Ettevõtte juhtkonna kõrval ootavad samasugust süsteemide töökindlust ka ettevõtte enda töötajad.

Primend OÜ investeerib järjepidevalt seadmetesse, oskusteabesse ja tööprotsessidesse, mis tagavad kõrgkäideldavuse, veakindluse ja kiire reageerimise mistahes tõrkele. Tellijale tagatakse andmete käideldavus 99,9% ajast. Tellija soovil on võimalik seadistada kahe serverikeskuse lahendus, mis võimaldavab pakkuda lahendusi, kus ühe serverikeskuse rikke korral süsteemid taastatakse teises serverikeskuses, võimalus varundada virtuaalmasinaid erinevate andmekeskustesse, taastada neid erinevatest andmekeskustes jne. Primendi spetsialistid on kogenud ja koolitatud. Meie Kliendid varieeruvad väikestest ettevõtetest kuni pankade ja ministeeriumiteni. Kõik nad lõikavad kasu meie oskustest ehitada säästlikke skaleeruvaid kõrgkäideldavaid süsteeme.

pilveteenused

Pilveteenused Primendist komponendid

 • Virtuaalserverite majutusteenus kõrgkäideldavas infrastruktuuris (Vmware/Hyper-V baasil);
 • Varundusteenus kohalikele ja välistele klientidele;
 • Disaster Recovery site;
 • Grupitööserveri (MS Exchange, Lync, Project, Sharepoint) teenus;
 • Kaugvarundusteenus EMC Mozy/Vmware Veeam/MS Azure tehnoloogial;
 • Paindlikud litsentseerimise tingimused (MS Service Provider Licence Agreement ja Vmware VSPP agreement);
 • VDI lahendused;
 • ADFS ja DirSync lahendused erinevate pilveteenuste (Dropbox, O365, Pipedrive, Salesforce jne) sidumiseks;
 • Spämmitõrje teenus;
 • Erinevad tellija “custom” lahendused.

Primendi pilveteenuse eelised

 • Pakume paindlike pilveteenuseid täpselt vastavalt tellija soovile.
 • Primend serverikeskus on ehitatud nii, et on olemas võimalus integreerida süsteemid Amazon’i ja Azure’i pilvega
 • Virtuaalserverite taastamine on kiire tänu Simplivity scale-out tehnoloogiale
 • Kliendi olemasolevale Simplivity lahendusele saame pakkuda Disaster Recovery site

Lähtudes Primendi kogemustest ja oskusteabest leiame, et tellijal on majanduslikult ning IT funktsionaalsuse parema toimimise tagamiseks mõttekas rentida teenusepakkuja käest serverressurssi mitte soetada/rentida uusi füüsilisi servereid. Vastavalt renditud ressursile saab tellija koostöös Primendi spetsialistidega otsustada, palju virtuaalservereid (või serverite ressurssi), litsentse jne on vaja ettevõtte teenuste toimimiseks. Eesmärk on pakkuda tellijale lahendust, kus makstakse kasutatud ressursi eest mitte ei rendi/osta riistvara.

Virtuaalserverid on klasterdatud, et vältida riistvara tõrke korral süsteemi seisak. Virtuaalserverite ressurss on dünaamiliselt suurendatav. Lisaks on dubleeritud 100Mbps interneti ühendus, tulemüürid, switchid jne. Primend majutuskeskkonnas on kõik riistvaralised k.a. interneti ühendus dubleeritud, et tagada kliendile kõrgkäideldav keskkond

Kõik virtuaalserverid varundatakse tellija lahendusele sobiva varunduslahendusega sobivasse pilvekeskkonda (Azure, Amazon, lokaalne Back-up, Mozy jne). Kliendi soovi korral saame pakkuda ka varundusteenust kahte erinevasse lokatsiooni.

Virtuaalserverite ja võrgu tugiteenus

Serverite ja võrguseadmete tugiteenus koosneb tarkvara ajakohasena hoidmisest, vigade ennetamiseks vajalikust turvaparanduste paigaldamisest ja dokumentatsiooni ajakohasena hoidmisest. Tugiteenus sisaldab ka serverite ja võrguseadmete poolt pakutavate teenuste toimivuse monitooringut ning ilmnenud vigade ja hälvete kõrvaldamist. Serveri tugiteenuse lisatöödena käsitleme server konfiguratsiooni muutmist, uue tarkvara ja riistavara paigaldamist.

Süsteemi ja teenuste korraline hooldus on vajalik operatsioonisüsteemis avastatud turvavigade kõrvaldamiseks, logide analüüsimiseks turvaintsidentide tuvastamiseks ja jõudluse probleemide ennetamiseks. Korralise hoolduse raames:

 • kontrollitakse üle turvakopeerimise logi (toimivuse kontroll);
 • hinnatakse kõvaketaste täituvust;
 • hinnatakse serveri koormust;
 • teenuste monitooring;
 • serverarvutite installeerimine, hooldamine ja arendamine
 • serverid on automaatse seire all (ping monitooring, kõvaketta ja mälu vaba ruumi jälgimine)

Monitooringu süsteem kontrollib teenuse toimivust 5. minutilise intervalliga.