Primend Cloud

Hallatud majutus oluliste rakenduste jaoks

Avaliku pilvkeskkonna teenused, nagu Microsoft 365 / Office 365, Salesforce, Google Workspace jt, pakuvad tavapäraste äriprotsesside jaoks suurepäraseid funktsioone ja käideldavust. Kuid rakendustel, mis ettevõtte ainulaadsete töövoogude võimaldamise kaudu konkurentsieelise annavad, ei ole sageli sellist universaalset tuge. Kuidas selliste ärikriitiliste rakenduste puhul tõhusat toimimist, turvalisust ja käideldavust tagada?

Millised rakendused on ärikriitilised?

Infotehnoloogia on muutnud kõiki meie eluvaldkondi. See on suurendanud sotsiaalvõrkude kaudu meie juhututtavate arvu, toonud info iga teema kohta meie käeulatusse ja automatiseerinud varasematele põlvkondadele kujuteldamatul viisil äriprotsesse.
Ettevõtted kasutavad infotehnoloogiat korratavate toimingute tõhusaks ja töökindlaks automatiseerimiseks. Sel viisil saavad tööandjad keskenduda väärtust lisavatele toimingutele, mis nõuavad paindlikkust ja algatusvõimet. Mõni protsess on niivõrd automatiseeritud, et ilma IT-toeta pole isegi mõistlik neid protsesse läbi viia. Seetõttu on suurim IT-ga seotud risk tavaliselt töötajate produktiivsuse kadu süsteemirikete, turberikkumiste ja andmete kaotsimineku tõttu.

Ettevõtetel on vaja ärikriitiliste rakenduste jaoks tõhusat ja turvalist keskkonda, et tagada kõigile töötajatele järjepidev protsessitugi. Nad vajavad süsteemi arhitektuuri, tugiprotsesside ja projekti läbiviimise protsesse toetavat keskkonda. Kuidas on võimalik luua süsteem, mis oleks järjepidev, tõhus ja turvaline? Nende kriitiliste rakenduste toetamiseks on vaja Primend Cloudi!

Sisseostmine ja väärtuse lisamisele keskendumine

Iga ettevõte on asutatud sihtturul eristuva väärtuse pakkumiseks. Nende ettevõtete töötajad on kulutanud pakutavate toodete ja teenuste väljatöötamisele lugematu arvu tunde. Karm tõde on see, et edu saadab vaid neid ettevõtteid, kellel on olemas sihtturu jaoks täiuslikult sobiv kombinatsioon. Mida rohkem kulutab juhtkond aega igapäevastele IT-süsteemide tugitegevustele, seda vähem jääb neil aega oma klientide jaoks ja nad võivad võidujooksus turuliidri positsiooni pärast oma edumaa kaotada.

Kasutajate rahulolu suurendamine optimaalse toimivusega

Andmebaasidesse andmete sisestamine pole tavaliselt just kõige rohkem väärtust lisav tegevus. Selle asemel võiks keskenduda klientidega suhtlemisele või müügiks pakutava toote väljatöötamisele. Mida vähem aega kulutavad teie töötajad rutiinsete toimingute tegemisele, seda paremad on nende tulemused ja seda suurem on teie väärtus klientide silmis. Kui teie töötajad saavad loota hästi toimivatele süsteemidele, kus nad ka poleks ja millal iganes nad oma ülesandeid ei täidaks, saavad nad keskenduda rohkem väärtust lisavatele toimingutele.

Kiirem tulemuste saavutamine

Kõigi süsteemide loomisel ettevõttes kohapeal on mitu puudust. Kõige märgatavam osa neist on kõigi jaoks juurutusprotsessidele kulutatud aeg, kuna esimest korda midagi tehes on vaja pikalt teadmisi koguda. Kasumiaruandes kajastuv osa on lahenduse ettevalmistamise, ülesseadmise ja juurutamisega seotud kulud, kusjuures see lahendus ei pruugi järgmisel aastal isegi enam asjakohane olla. Ettevõtte ruumides paiknevad serverid võivad paberil soodsamad näida, kui jätta arvestamata aja rahaline väärtus, tarbitav elekter ja kliendipoolsete toodete ning teenuste väljatöötamise käigus kaotatud aeg.

Liikumine rohelisema maailma suunas

Energiahinnad sööstavad lakke ja tõhusalt toimiv andmekeskus võib turbulentsel perioodil pingeid leevendada ning stabiilsust pakkuda. Lisaks tõhusale seadmekasutusele vähendavad andmekeskused ka energiatarbimist ja süsteemide haldamiseks ning tarkvara uuendamiseks tehtavaid pingutusi. Nii on võimalik suurendada töökindlust ja turvalisust ning väiksema hulga ressursside tarbimine aitab meil oma rohelisi eesmärke saavutada.

Microsofti korraldatud uuringus selgus, et pilveandmekeskused on tavapärastest serveriruumi lahendustest kuni 93% energiatõhusamad. Ja Microsofti enda pilvekeskkonna süsinikujalajälg on tavapäraste andmekeskuste omast kuni 98% väiksem.
Ühendades tavarakenduste puhul Microsofti teenused ja kohandatud ärikriitiliste rakenduste puhul Primend Cloudi, toimib ettevõte tõhusamalt, tagades parema jõudluse ja turvalisuse väiksema ressursikasutuse juures.

Kiirem kasv paindlikult

IT-süsteemide pilvekeskkonnas hoidmine võimaldab kasutada suuri andmehulki, vähendada omamise kogukulu ja tagada süsteemide paindlikkuse ettevõttes toimuvate muutuste puhuks. Ja suure hulga serverite konsolideerimine ühte andmekeskusse vähendab iga serveri mõju keskkonnale võrreldes olukorraga, kus kõik need serverid oleksid kontorites.

Primend Cloudi hallatud majutuse kirjeldus

Internet muutis teabe meie kõigi jaoks kättesaadavaks. Inimesed kasutavad IT-süsteeme, mis tagavad pideva ööpäevaringse töö ja kiire reaktsiooniaja. Kasutajad eeldavad nõudmisel juurdepääsu IT-süsteemidele ja võrdlevad süsteemide kiiruseid avalike tarbijateenustega, nagu Google ja Facebook. Iga seisak põhjustab klientides pahameelt ja ohustab ettevõtte järjepidevust. Suure kättesaadavusega teenuste pakkumine oma kohalikust taristust ei ole aga kulutõhus, samas ei ole enamikul ettevõtetel suure kättesaadavusega andmekeskust. 

Primend investeerib järjepidevalt seadmetesse, oskusteabesse ja tööprotsessidesse, mis tagab kõrge kättesaadavuse, veakindluse ja kiire reageerimise mis tahes teenusetõrke korral. 

Andmete kättesaadavuse tase on 99,99%. 

Primendi spetsialistid on saanud vastava väljaõppe ja on oma töös kogenud. Meil on kliente nii väike- kui suurettevõtete hulgas. Nad kõik saavad kasu sellest, et oskame luua tõhusaid ja skaleeritavad kõrge kättesaadavusega süsteeme.

Hallatud pilveteenuste peamised komponendid

 • Virtuaalmasinate ja rakenduste majutamine kõrge kättesaadavusega taristus
 • Varundamine ja avariijärgne taaste
 • Süsteemiseire, teavitamine ja aruandlus
 • DNS, turvalisus ja vastavushaldus
 • Spetsialiseerunud andmebaasihaldus: MySQL, MS SQL
 • Meeskonna tootlikkuse teenused (Exchange, Teams, SharePoint)
 • Paindlikud litsentsimistingimused (Microsoft SPLA litsentsimine)

Primend Cloudi teenuse eelised

 • Virtuaalserver ja/või rakenduse juurutus minutitega
 • Mäluruum sisaldab mäluseadmeid, mis tagavad ülikiire lugemise/kirjutamise kiiruse
 • Kiire virtuaalarvutite taastamine tänu HP SimpliVity laiendatavale tehnoloogiale
 • Paindlike kuupõhiste maksetega Microsofti litsentsimine (SPLA)
 • Migreerimine olemasolevast keskkonnast Primend Cloudi pilve on tasuta

Oleme tänu Primendi kogemustele ja oskusteabele kindlad, et majanduslikust ja funktsionaalsest seisukohast on mõistlik rentida servereid/osta teenuseid teenusepakkujalt, mitte osta või rentida füüsilisi servereid. Primendi spetsialist saab aidata Sul hinnata, mitu virtuaalserverit, litsentsi jne on vaja, et käitada teenuseid vajalikul reageerimistasemel. Selle tulemusena maksavad meie kliendid ainult ressursside eest, mida neil on tegelikult vaja, ega pea rentima või ostma riistvara.

Virtuaalservereid juurutatakse laiendatavas klastris, et vältida füüsilise tõrke korral seisakuaega. Serveripargi kettaruum jaotatakse füüsiliselt laiali, et tagada kõrgel tasemel liiasus. Kettaruum on loogiliselt ühendatud nii, et iga andmekirjutus kirjutatakse automaatselt korraga kahte eraldi salvestussõlme. Iga salvestussõlm sisaldab välk- ja SSD-kettaid, et tagada madal lugemise/kirjutamise latentsus, ja SAS-kettaid mahu jaoks. Andmed jaotatakse automaatselt kettatüüpide vahel selle põhjal, kui tihti andmeid kasutatakse. Kõik andmekeskuse klastri komponendid (lülitid, ruuterid, üleslingid) juurutatakse vähemalt topeltkonfiguratsioonis, et vältida mis tahes ühe riistvarakomponendi tõrke korral seisakuaega. 

Kõik virtuaalserverid saab varundada kliendi valitud pilveteenusesse (Azure, Amazon, kohalik klaster jne). Samuti pakume varundust kahte eraldi füüsilisse asukohta.

Küsi pakkumist