Isikuandmete kaitse üldmäärus kehtestas märkimisväärsed trahvid isikuandmete lohaka käitlemise eest. Uus konkurentsiseadus täpsustas nõudeid ärisaladuse mõistele.

Mõlemas seadusemuudatuses on kesksel kohal andmete kaitse meetmed. 

Veebiseminaril räägib Toomas Mõttus, milliseid andmekaitse protseduure ja tehnilisi meetmeid on mõistlik rakendada ning mida see kõik maksma võib minna.