Webinar | Ärisaladuse kaitse

Kes? Toomas Mõttus | Primend
Millal? 27. veebruar 2020 10:00:00
Kus? Webinar

Isikuandmete kaitse üldmäärus kehtestas märkimisväärsed trahvid isikuandmete lohaka käitlemise eest. Uus konkurentsiseadus täpsustas nõudeid ärisaladuse mõistele.

Mõlemas seadusemuudatuses on kesksel kohal andmete kaitse meetmed. 

Veebiseminaril räägivad Toomas Mõttus ja Priit Timpson, milliseid andmekaitse protseduure ja tehnilisi meetmeid on mõistlik rakendada ning mida see kõik maksma võib minna.