ERGO Insurance SE

Ģirts Apinis | IT hooldusgrupi juht Balti riikides

„Oleme rahul lõpetatud projektiga ning hindame kõrgelt nõustamis- ja tugiteenuseid ka pärast projekti teostamist.“ Ģirts Apinis, IT hooldusgrupi juht Balti riikides.

Balti riikides tegutsevad ERGO Insurance SE kindlustusseltsid kasutasid varasemalt erinevaid e-posti süsteeme ja koostööriistasid, mille väljavahetamine ühtse süsteemi vastu oli loogiline samm algatatud seltside äri- ja haldusfunktsioonide sünergia loomises. 

Koos Primendiga me teostasime ülemineku ühtsele Microsoft 365 platvormile, mis vastas meie nõudmistele toimimise efektiivsuse poolest. IT juhtkonna vaatevinklist oli oluline Microsoft Enterprise Mobility + Security teenuste hooldamise lihtsus ning kättesaadavad ohutusmeetmed. 

Primend oli meil abiks Office 365 juurutamisel ning tagas andmete ülekandmise IBM Lotus Domino’st ja Exchange serverist ning aitas rakendada adekvaatseid ohutuslahendusi. 

Meie koostöö oluline osa hõlmas ka IT haldurite ja abiteenistuse meeskonna väljaõpet ning Microsoft Teams tutvustamist kasutajatele. 

Tänu ohutusseadistuste defineerimisele on igale töötajale sõltumata tema asukohast ja kasutusel olevast seadmest kättesaadav kogu vajaminev informatsioon, mis oluliselt suurendab produktiivsust ning säästab arvestatavalt aega. 

ERGO on üks juhtivatest kindlustusseltsidest Balti riikides, mis tegutseb elukindlustuse, kahjukindlustuse ja tervise kindlustuse segmentides Lätis, Leedus ja Eestis ning Valgevenes. 

Enam kui 715 000 Balti riikide kliente usaldavad ERGO teenuseid, ekspertide teadmisi ja finantsstabiilsust. Meie edu aluseks on aastate jooksul omandatud kogemus, pidev pakutud toodete täiustamine ning kohanemine klientide soovidega. Aastal 2019 ERGO poolt kogutud kindlustusmaksete suurus Balti riikides ulatus 265 miljoni euroni ning ERGO maksis välja kindlustushüvitisi summas 187,7 miljonit eurot.