Kasutame kolmandate osapoolte teenuste küpsiseid turundustegevuseks ning kasutajate külastuste analüüsimiseks. Täpsemat infot saate kui külastate linki "Primend Privaatsuspoliitika".

Pilveteenuste kasutamise trendid Eesti ettevõtetes

Autor: Toomas Mõttus Aeg: 14. märts 2018

Eesti ettevõtete ja organisatsioonide pilveteenuste kasutamises saab 2018. aasta alguse seisuga välja tuua kolm peamist trendi:

  • Pilveteenuste finantsmudelit soovitakse kasutada kõigi IT investeeringute juures
  • Teenuste hankimine on liikunud IT osakonnast välja
  • Andmekaitsemäärus on põhjustanud kõrgema huvi turvalisuse vastu

Kulumudel on lihtne ja arusaadav 

Pilveteenuste kulumudel on lihtne – maksa selle eest, mida tegelikult kasutad. Sarnane mudel kipub liikuma ka teistesse IT teenuste valdkondadesse ning on loonud IT ettevõtetele surve finantseerida tarkvaraprojekte, seadmete hankimist ja lahenduste juurutamist. Trend on osaliselt seotud otsustusprotsessi liikumisega IT osakonnast välja ja „ärikasutaja“ soovib nüüd väliselt partnerilt terviklahendust, mida on harjunud saama sisemiselt IT osakonnalt.

Pilveteenuste trendid – mõju IT-ettevõtetele

IT ettevõtete jaoks on sellel trendil mitu mõju. Esmalt peab ettevõte senisest rohkem investeerima aega oma kliendi äri oskusteabe omandamisse ning leidma finantsvahendid arendusprojektide finantseerimiseks. Hiljem võib aga spetsiifilise tugiteenuse pealt teenida rohkem kui lihtsalt seadmete ja tarkvara müügi eest oleks teeninud. Taolise mudeli kasutamine nõuab IT ettevõttelt väga tugevat projektitiimi ning selgeid, tõrgeteta toimivaid ja kliendile arusaadavaid tugiteenuse protsesse.

Kuna teenuse hankimine on liikunud IT osakonnast välja, siis kliendid ei ole enam huvitatud lahenduse tehnilistest detailidest, küll aga mõõdavad saavutatud tulemust ja oma personali rahulolu teenusega.

GDPR-i tulek toob muutusi

Andmekaitsemääruse saabumine on klientide huvi pilveteenuste vastu kasvatanud. Siiani uuendamata süsteeme on võimalik pilveteenusesse üleminekuga kaasajastada, standardiseerida kogu ettevõtte ulatuses ning samas pakkuda töötajatele paremat IT teenuse kvaliteeti. Mitmed andmekaitset puudutavad lahendused, mille juurutamine eeldas varasemalt kuude pikkust juurutust, on pilveteenustest tööle rakendatavad sisse lülitamisega. Kuna andmekaitse nõuetega seotud funktsionaalsus on sageli lisatasu eest, siis ei kipu ettevõtted seda veel sisse lülitama, kuid soovivad, et valmisolek vajaduse tekkimisel oleks kohe olemas.

Pilveteenuste trendid

 

Esmakordselt avaldati arvamus portaalis ituudised.ee, originaal on leitav siit.