Webinar | Kuidas anda hoogu pilve üleminekule?

Kes? Tõnis Tikerpäe, Sergei Sokolov
Millal? 07. detsember 2021 10:00:00
Kus? Primend

Täpsemalt anname ülevaate sellest, kuidas oma Windows ja SQL serveri andmed viia üle Microsoft Azure’i.
Veebiseminaril käime läbi erinevad etapid, mida Azure Migrate’is töövoogude migreerimisel ette vaja võtta on. Samuti selgitame metoodikat, mille abil on võimalik on-prem SQL Serveri andmebaasid migreerida Azure SQL andmebaasi.
Vaatame lähemalt erinevaid stsenaariumeid, saadaolevaid tööriistasid ning tutvustame parimaid praktikaid migreerimiseks ja töövoogude moderniseerimiseks, mis on vajalikud et tagada projekti efektiivsus ja agiilsus ning loomulikult, kuidas seda  teha kulusid kokkuhoidvalt.


Veebiseminari teemad:

Windows Serveri migreerimine Azure’i:

  • Mis vahe on Azure Migrate ja Azure Site Recovery vahel
  • Azure Migrate Demo
  • Tähelepanekud ja soovitused


SQL töövoogude migreerimine Azure’i:

  • SQL jooksutamine Azure’is
  • Andmebaasi migratsiooni vahendid
  • Andmebaasi migratsiooni soovitused
     

Serverite, varunduse, andmebaaside, tarkvara, analüütika ja muu vajaliku migreerimine Microsoft Azure pilve võimaldab ettevõtetel säästa infrastruktuuri kulusid ja tagab ligipääsu vajalikule informatsioonile skaleeritaval, paindlikul ja kulutõhusal viisil.
Kasu saab ka kiiremast juurutusest, varundamisest, analüütikast ja muus ning seda nõudmisel põhimõttel. Mahte on võimalik suurendada ja vähendada vastavalt võimalustele ja turu vajadusele.

Tõnis Tikerpäe – Primend | Microsoft pilveteenuste osakonnajuht

Infotehnoloogias olen olnud tegev juba 20 aastat. Microsoft pilveteenustele keskendusin kohe, kui Office 365 lansseeriti 2011 aasta juunis. Viimased aastad olen võtnud oma südameasjaks kaugtöö ning modern workpace’i ning aidanud paljudel ettevõtetel läbi pilveteenuste efektiivse kasutusele võtu oma töökorraldust tõhusamaks muuta. 

Sergei Sokolov - Primend | Microsoft pilveinfrastruktuuri arhitekt

Olen aktiivselt infotehnoloogia valdkonnaga tegelenud üle 20 aasta. Viimasel ajal on fookuseks olnud Microsft pilveteenused ja IT-süsteemide juurutamine, migreerimine ning tõrgete korral probleemide kõrvaldamine.

Kõik meie veebiseminarid on tasuta ning kutset võib julgelt jagada kui teate kedagi, kellele need teemad võiks huvi pakkuda.