Kasutame küpsiseid parima kogemuse pakkumiseks

Kasutame küpsiseid, et pakkuda Sulle parimat kliendikogemust. Küpsiste abil saame pakkuda sulle meelepärast teavet meie toodete ja teenuste kohta. Kui annad küpsiste kasutamiseks oma nõusoleku, vajuta nuppu "Nõustun küpsistega". Kui soovid oma küpsise eelistusi hallata, vajuta nupule "Muudan küpsiseid". Sinu küpsiste valik säilitatakse 90 päeva. Lisateave küpsiste kohta

Palun vali ja kinnita Sinule sobivad küpsiste eelistused:

Kasutame meie veebilehel küpsiseid selleks, et tagada oluliste toimingute ja teatud funktsionaalsuste toimimine. Ilma nende küpsisteta ei tööta veebileht korralikult.

Kasutame turunduslikke küpsiseid selleks, et edastada Sulle personaalset reklaami. Personaalsed reklaamid võimaldavad Sul seeläbi saada osa mitmetest erinevatest kampaaniatest. Juhul kui ei soovi saada personaalseid reklaame, siis saad ikkagi meie veebilehte külastada, kuid reklaamid, mida näed ei pruugi olla sinu jaoks relevantsed.

Kasutame analüütilisi küpsiseid, sest need aitavad koguda andmeid selle kohta, kui palju kliente veebilehte kasutab, millist sisu nad sirvivad ja muud veebilehe funktsionaalsuse parandamiseks vajalikku teavet. Kasutades statistilisi küpsiseid, mis koguvad anonüümset teavet, saame teada, kuidas külastajad veebilehele jõuavad ja veebilehte kasutavad.

Kui väärtuslikuks pead oma ettevõttes leiduvaid teadmisi?

Autor: Aeg: 02. mai 2022

Kui väärtuslikuks pead oma ettevõttes leiduvaid teadmisi?

Teadmised on jõud! Ettevõtte teadmised on kirjas infosüsteemis. Need teadmised peavad olema kaitstud varguse, rikkumise ja kustutamise eest - see on olnud aastaid peamine mõõdik kehtestatud turvanõuete ulatusele. Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) on toonud pildile ka ettevõtte käsutuses olevate teadmiste mõju füüsilistele isikutele. Turvameetmed ja nende ulatus sõltuvad sellest, kui väärtuslikuks juhid ettevõtte teadmisi peavad või kui suurt ohtu nende teadmiste lekkimine võib põhjustada. 
Primendis loome lahendusi inimestele, kes soovivad muuta oma ettevõtteid tulemuslikumaks. See sisaldab alati ka jätkupidevuse parameetrit, millest suure osa moodustab teadmiste/andmete turvalisus. Meie aitame IT lahendusi välja töötada, hallata ja turvalisemaks muuta. 

Andmete turvalisus on teema, millest ei saa tänapäeval üheski eluvaldkonnas mööda vaadata. Igasse väiksemassegi vidinasse lisatakse mõni andur, mis mõõdab ja raporteerib. Kogutud andmeid on vaja süstematiseerida ja turvata. Sama moodi nagu on kasvanud andmeid koguvate seadmete arv, on kasvanud ka andmeid salvestavate, süstematiseerivate ja aruandeid koostavate süsteemide arv. Sageli ei halda neid süsteeme ettevõte ise, vaid need asuvad hoopis pilveteenuses, mis omakorda asuvad näiteks Microsofti andmekeskustes. Kirjade jaoks kasutatakse Microsoft 365 teenuses sisaldavat Exchange Online teenust, mis on omakorda tihedalt seotud grupitöölahendusega Teams ja dokumendihoidlaga SharePoint. Erinevad kliendihalduse lahendused on nende teenustega seotud ning asuvad ise kas Microsofti või Amazoni andmekeskustes, vahel ka privaatpilvedes. Selline hajutatud struktuur esitab suuri väljakutseid turvalisuse korraldamiseks alates süsteeme kasutavast inimesest kuni kõvakettani, kus andmed on füüsiliselt salvestatud.

Cybersecurity

Turvalisus peab olema tagatud inimese kasutatavas seadmes, võrguühenduses rakenduse serveriga, teistes seotud rakendustes, andmebaasides ja kõvaketastel. Petu- ja õngitsuskirjadega leviv pahavara võib mõjutada andmete terviklikkust igas sõlmpunktis ja kõigest vale valikuga dialoogiaknas on võimalik kõik ettevõtte väärtuslikud andmed pöördumatult hävitada. Olgu selleks hävitamiseks siis andmete kustutamine, osaline rikkumine või kõigi andmete krüpteerimine.

Kõige parem kaitse küberrünnakute eest on koolitatud töötajad, kuid kahjuks on täielikud teadmised kõikidel teemadel saavutamatu eesmärk. Seepärast on lisaks koolitamisele vaja rakendada ka tehnilisi meetmeid. Millest alustada?

Security

Millest alustada ettevõtte kaitsmist küberohtude eest?

Küberturvalisuse jaoks peab organisatsioon välja töötama ja sõnastama turbe standardid. Järjepidevalt on vaja hinnata küberturvalisusega seonduvaid vajadusi, riske ja riskide maandamise meetmeid.
Lahenduse väljatöötamiseks on vaja

välja selgitada ja analüüsida organisatsiooni vajadused,
hinnata riske,
hinnastada ja valida tehnoloogilised lahendused,
töötada välja tehnoloogilised kaitsemeetmed,
luua organisatsiooni eeskiri,
koolitada kasutajaid,
rakendada tehnoloogilisi meetmeid,
protsessi järjepidevalt korrata.

Igas punktis on alajaotused, mis kätkevad palju eri tegevusi. Järgnevalt kirjeldatud meetmed on baastase, mille peab iga ettevõte turvalise IT-süsteemi jaoks saavutama. Kõik mis võimalik, tuleb automatiseerida, et lekete ja rünnete tuvastamine ning kaitsemeetmete rakendamine toimiks ega sõltuks inimesest. Laias laastus jagatakse teemad viieks:

1)    Identiteet – kasutajakonto, millega andmetele ligi pääsetakse:

 • Kaheastmeline autentimine, mis tähendab, et lisaks salasõnale kasutatakse veel täiendavat seadet või PINi.
 • Üks identiteet erinevates rakendustes ja süsteemides. Seda on vaja halduse lihtsustamiseks ja turvapoliitikate rakendamiseks.
 • Automaatne identiteedi kaitse. Süsteem analüüsib infot vastavalt kasutaja käitumismustrile ja vajadusel blokeerib või nõuab lisameetmeid, kui tuvastatakse kõrvalekalle tavapärasest.

2)    Seadmed ja rakendused - mida ja kust kohast kasutatakse:

 • Hallatud ja kontrollitud seadmed – seadmele määratud lubatud rakenduste koosseis; kasutaja tegevuse ulatuse piirang; ründe, kaitse ja analüütika programmid. Andmete krüpteerimine ettevõtte võtmega kaitseks kolmanda osapoole eest.
 •  Mobiilsete seadmete korral on kaitstud rakendused ja seade keskselt hallatud. Mobiilsetes seadmetes piiratakse andmete liikumine ainult kaitstud rakenduste vahel, mille ligipääsuks on vaja eraldi autoriseerida ja mis nõuab, et seade oleks krüpteeritud. 
 • Kasutusel olevate rakenduste analüüs ja automaatne rakenduste blokeerimine. 
 • Ligipääsude piiramine, et ainult hallatud seadmetesse saavad kasutajad andmeid alla laadida.
 • Teenuse ligipääsu piiramine asukohapõhiselt (näit. EU-st lubatud).

3)    Võrgud – ettevõtte võrk:

 • Ligipääsu autoriseerimine seadme ja kasutaja identiteediga. 
 • Võrgus toimuva liikluse automaatne analüüsimine ja vastumeetmed rünnakute korral. 

4)    Andmed – e-mailid, dokumendid, andmebaasid:

 • Andmete klassifitseerimine, millised andmed ja kus asuvad ning kes ja mil viisil neid kasutavad. 
 • Andmete jagamiste reeglid organisatsiooni sees ja organisatsioonist välja. 
 • Andmete käitlemispoliitikad – varundus- , kustutus- ja säilituspoliitika vastavalt andmete olemusele. 

5)    Haldus, monitooring ja intsidentide käitlemine:

 • Kõik süsteemidesse, rakendustesse sisenemised ja seal tehtavad muudatused peavad olema logitud;
 • Süsteemide haldajatel peavad olema minimaalsed õigused, mida neil läheb vaja administreerivateks tegevusteks. Õigused antakse taotlemise alusel piiratud ajaks;  
 • Süsteemide taasteplaanid, juhuks kui toimub intsident. Peab olema läbi mõeldud, kuidas ja kui kiiresti suudetakse taastada normaalne äritegevus. 

Kõik mis võimalik, tuleb automatiseerida, et lekete ja rünnete tuvastamine ning kaitsemeetmete rakendamine toimiks ega sõltuks inimesest.  

Artikkel ilmus aprillis 2022 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja „Teatajas“ 

Liitu uudiskirjaga