IT kulude vähendamise võti on funktsioonide automatiseerimine

Autor: Toomas Mõttus Aeg: 26. mai 2016

Infotehnoloogia on aastaid olnud väga kallis ja seadmete hilisem ülalpidamise kulu on moodustanud kogu eelarvest võrdlemisi väikese osa; Eestis seda enam, sest meie palgatase on arenenud riikidega võrreldes olnud märgatavalt madalam. Olukord on drastiliselt muutunud. IT süsteemide hinnad on pidevas languses samal ajal kui süsteemide jõudlus on iga mõne aasta tagant kahekordistunud. Selline trend on tõstnud seadmete hankimise hinnast tähtsamaks nende ülalpidamisele kuluva tööjõu ehk IT hoolduse kulu. Kui 1995. aastal moodustasid ülalpidamiskulud vaid 5% IT süsteemi hankimise kuludest, siis 2015. aastaks olid ülalpidamise kulud pea neli korda suuremad hankimise kuludest (allikas IDC). IT kulude vähendamise võti on funktsioonide automatiseerimine.

Osaliselt on suuremate kulude põhjustes süüdi kiire keerukuse kasv, mis on omakorda seotud iga andmekeskuse komponendi eraldi halduse ning eraldi hankimisega. Erinevate komponentide koostoime ei ole optimaalne ning ka spetsialistide vahel jagunenud haldamise töövood on kohmakad ja aeglased. Seepärast viivad paljud firmad keerukuse ja halduskulude vähendamiseks keskse andmetöötluse pilveandmekeskusesse. Kuid mitte kõiki süsteeme ei saa pilve viia olgu siis põhjuseks eelarvamused turvalisuse osas või vana-aegne ärirakendus, mis üle interneti ei tööta.

Kui varem üritasid seadmete tootjad ühendada erinevate seadmete haldusmoodulid ühtsesse haldustarkvarasse, siis nüüdseks on sellest võttest väheseks jäänud. Olukorrale pakub lahendust SimpliVity, kes on ühendanud andmekeskuse seadmete funktsioonid ühte moodulisse – Omnicube. Andmekeskusesse jõudluse lisamiseks on vaja lihtsalt Omnicube mooduleid juurde lisada.

Funktsioonide automatiseerimine annab olulist säästu

Järgnev graafik kirjeldab, millistes valdkondades ning kui palju SimpliVity Omnicube tehnoloogia kasutamine lihtsustab või muudab odavamaks süsteemide haldust. Kõikides valdkondades on näha olulist paranemist. Kõige enam kliente tunnetab paranemist ning saavutab parimaid tulemusi andmete varundamise ja teise asukohta sünkroniseerimise osas, kus efektiivsus paraneb tavaliselt 70%. Taoline suurepärane tulemus on seotud SimpliVity lihtsustatud varundamise käsitlusega ning võimekusega täita rangeid taastepunkti ja taasteaja nõudeid. Seejuures saavutab SimpliVity nende nõuete täitmise oluliselt odavamalt kui konkureerivad tehnoloogiad.

IT halduse paranemine tänu SimpliVity tehnoloogiale

Allikas: IDC

Funktsioonide automatiseerimine vabastab aega arendamisele

Suurem efektiivsus IT halduses võimaldab keskenduda enam uutele projektidele ja innovatsioonile.

Ressursside jagunemine IT halduse tegevuste vahel

Efektiivne andmekeskus

SimpliVity seadmed ühendavad ühtseks platvormiks serverid, andmehoidlad, varunduse ning mitmed võrgu funktsioonid. Seeläbi muutub oluliselt efektiivsemaks ja lihtsamaks andmekeskuse ehitamine ja haldamine. Suur osa efektiivsuse saavutamisel on duplikaatide välistamise ja tihendamise algoritmidel, mis SimpliVity seadmetes tagavad efektiivse andmetöötluse. Kuna erinevad andmekeskuste teenused on ühendatud ühte seadmesse, kus andmed on salvestatud efektiivselt, on ka kõik operatsioonid andmetega väga tõhusad ja töökindlad – salvestamine, varundamine, kopeerimine teise asukohta jne.

Andmekeskuse seadmete funktsioonid on integreeritud

Efektiivne andmete käsitlemine on põhjus, miks paljud ettevõtted kasutavad SimpliVity seadmed peakontori ja harukontori andmete sünkroniseerimiseks. Selliselt on harukontoril ligipääs kohalikus võrgus olevatele ressursside ning need ressursid on samal ajal varundatud kesk-kontorisse. Sellist arhitektuuri on juurutanud ka Eestis asuvate harukontoritega ettevõtted.

Vaata SimpliVity tehnoloogia demo: https://youtu.be/3gyqIEjubQo

 

Toomas Mõttus
26.05.2016

 

 

Liitu uudiskirjaga