Primendi tugiteenus serveritele (nii virtuaalsed kui füüsilised), võrgule ja serverteenustele on mõeldud igas suuruses ettevõttele. Teenuse eesmärk on pakkuda kiiret ja kvaliteetset teenust nii Windows kui Linux serveritele kui ka erinevatele  andmebaasidele nagu MS SQL ja MySQL. Serversüsteemidele ja võrguseadmetele tuge pakkudes on peamine tegevus 24/7 monitooring ning ennetavate tegevuste tegemine ning taustal probleemide lahendamine. See tähendab, et tulenevalt monitooringu teadetest suudame elimineerida üle poolte intsidentidest, ilma et klient nendest teadlik oleks.

Serverite, võrgu ja serverteenuste tugiteenus koosneb tarkvara ajakohasena hoidmisest, vigade ennetamiseks vajalikust turvaparanduste paigaldamisest ja  dokumentatsiooni ajakohasena hoidmisest. Tugiteenus sisaldab ka serverite poolt pakutavate teenuste toimivuse monitooringut ning ilmnenud vigade ja hälvete kõrvaldamist. Serveri tugiteenuse lisatöödena käsitleme server konfiguratsiooni muutmist, uue tarkvara ja riistavara paigaldamist, operatsioonisüsteemide uuendamist uuemale versioonile.

Füüsilise või virtuaalserveri tugiteenuse võtmesõnad: 

Hinnatakse protsessori, kõvaketta ja mälu täituvust
Hinnatakse serveri ja andmemassiivi koormust
Serveri monitooring ja vigade analüüs
Serveri installeerimine, hooldamine ja administreerimine 
Serveri riistavara "firmware" ja "driverite" uuendamine
Virtualiseerimisplatvormide (MS Hyper-V, VMWare ESX) haldus ja tugi
Varunduslahenduse haldus, tugi, monitooring
Vanade seadmete hävitamine ja utiliseerimine
 

Serverteenuste tugiteenuse võtmesõnad:

Serveri operatsioonisüsteemi (Windows Server, Linux) administreerimine, uuendamine, turvaparanduste paigaldamine
Domeenikontrolleri ja Active Directory kasutajakontode loomine ja õiguste muutmine
Kasutajapõhiste reeglite (Group Policy) administreerimine, seadistamine ja muutmine
Failiserveri ja dokumendihaldussüsteemi haldus ja tugi
Andmebaaside (MS SQL, MySQL, PostgeSQL) haldus ja tugi
E-mail ja grupitöö (MS Exchange server) haldus ja tugi
Printserveri haldus ja tugi
Microsoft ADConnect teenuse haldus ja tugi (hübriidlahenduste puhul)
Uute teenuste juurutamine ja konsultatsioon
Serverteenuste turvapaikade ja uuenduste paigaldus
Teenuste monitooring ja vigade analüüs
Varundusteenuse haldus ja monitooring 
 

Võrgulahenduse tugiteenuse võtmesõnad:

Tulemüüri, ruuteri ja VPN haldus ja tugi
Manageeritavate switchide haldus ja tugi
LAN võrguseadmete ja turvalise WiFi haldus (Radius)
DNS, DHCP seadistamine ja tugi
Võrguseadmete ja teenuste monitooring ja tugi
 

Lisaks eeltoodule pakume ettevõtte kontaktisikutele ja/või juhtkonnale:

Kliendihaldur
Tugiteenuse osutamiseks vajaliku dokumentatsiooni hoidmine ja uuendamine
Arendusettepanekute toestamine süsteemide turvalisuse ja käideldavuse parandamiseks
Serverite litsentsipoliitika jälgimine
Võrguseadmete ja serveri riistvara tootjatoe aegumistähtaegade jälgimine
Garantiiliste tööde organiseerimine ja seadmete vahetus
 

Primend garanteerib rikketeatele reageerimise tööajal vastavalt järgmistele kategooriatele:

Maksimaalselt 1 tunni jooksul juhul kui pole töökorras vähemalt üks serveril töötav ärikriitiline teenus
Maksimaalselt 4 tunni jooksul juhul kui pole töökorras vähemalt üks serveril töötav teenus
Maksimaalselt 8 tunni jooksul juhul kui pole töökorras server või muu mitte ärikriitiline teenus
Maksimaalselt 24 tunni jooksul juhul kui on kasutaja poolne küsimus, mis ei vaja kohest reageerimist
 

Teenuse hinnastus

Pakume teenust fikseeritud kuutasu põhiselt. Hinnastamisel oleme paindlikud ning lähtume kliendi ärivajadusest ja teenuste mahust.
 
KÜSI PAKKUMIST ►