Kasutame kolmandate osapoolte teenuste küpsiseid turundustegevuseks ning kasutajate külastuste analüüsimiseks. Täpsemat infot saate kui külastate linki "Primend Privaatsuspoliitika".

Kas IT töökohad on kadumas?

Autor: Aeg: 17. august 2016

Mõned nädalad tagasi sai kirjutatud, et kui IT teenuste turul pilveteenuste segment on kasvamas, siis traditsiooniliste lahenduste (klient-server arhitektuur) turg kahaneb keskmiselt 5% aastas. Lisaks mõjutavad IT teenuste turgu klientide ostukäitumise muutumine ja nutiseadmete võidukäik. Kui sama turu erinevad segmendid liiguvad niivõrd erinevates suundades, siis tekibki küsimus, milliseid muutusi on oodata IT spetsialisti ametikirjelduses.

Muutused tehniliste töökohtade segmendis

Sellest, et IT juhid peavad ümber õppima tehnoloogiajuhist innovatsioonijuhiks on räägitud juba mõnda aega. Nüüd räägivad sama keelt ka numbrid. IDC uuringu kohaselt moodustavad tehnoloogiakulutused vaid 19% IT eelarvest. Järgmised 20% on infotehnoloogia projektid äri arendamiseks ning ülejäänud 61% IT kuludest on äriüksuste investeeringud, mille osas IT juhil otsustusõigust ei ole. Samal ajal kui kitsenenud eelarve annab aimu justkui “vähenenud ootustest” IT osakondadele, kasvavad IT oskuste nõudmised teistel töökohtadel. Selline nihe on tingitud vajadusest äriüksuste sees informeeritud otsuste langetamiseks. Ka turundus- ja müügiosakond peavad mõistma millist IT nad vajavad, et ettevõte täidaks oma ärieesmärgid.

Kiire nihe äri-IT suunas ei paista veel silma Eesti turul, kuid näiteks Suurbritannias on 2014/2015 õppeaastal IT kõrghariduse omandanute tööpuudus 10%, mis ületab kõiki teisi erialasid. See number on oluliselt väiksem võrreldes 2008/2009 kriisi ajaga, kuid näitab siiski nõudluse vähenemist puhta IT oskuse järele.

Samuti on USA populaarses tööportaalis indeed.com aastaga 10% kahanenud IT tööpakkumiste arv ning samaaegselt 8% kasvanud pakkumiste vaatamiste arv (seisuga august 2016). Aasta varem oli tööpakkumiste arv kasvanud 12%.

 

Uued IT töökohad puudutavad info töötlemist

Kui vaadata indeed.com tööpakkumiste edetabelit, siis kolm esimest kohta on hõivanud ametid, mis tegelevad andmete analüüsi, töötlemise ja esitamisega (Data Analyst, Software Engineer, Graphic Designer). Alles seejärel tulevad traditsioonilised IT ametid nagu helpdesk ja süsteemiadministraator. Tööturul tõstavad konkurentsivõimet märksõnad nuti/mobiil ja pilv.

Selline trend peegeldab kogu IT sektori suundumust – infotehnoloogiat kasutatakse nutiseadmetega, mis nõuavad vähem IT tuge. Samas tõstab nutiseadmete plahvatuslik kasv nõudlust vanade rakenduste ümber tegemiseks, et neid oleks mugav kasutada näpuga ja ilma klaviatuurita. Kuna lahenduste arhitektuur muutub pilvepõhiseks ja ligipääs avatumaks on nõudluse kasvu  oodata arhitektide ja turvaspetsialistide järgi.

InformationWeek on reastanud 2016 aasta kõige paremini tasustatud IT ametid järgmiselt:

  • Andmeteadlane
  • Lahenduse arhitekt
  • Mobiilse tarkvara arendaja
  • Projektijuht
  • Tarkvaraarendaja
  • Analüütika juht
  • Tarkvara arendusjuht
  • Kvaliteedijuht
  • Kasutajaliidese disain
  • Tarkvara arhitekt

Kõik populaarsemad ametid on seotud tarkvara-arendusega, kuid ainult tarkvara-arendusest jääb väheseks. Nõutud spetsialistil peab olema laiem vaade – andmeteadlane uurib põhjalikumalt kui lihtsalt aruande koostaja ning lahenduse arhitekt peab silmas kogu organisatsiooni vajadusi, mitte ainult tarkvarajuppi.

Kas kõik IT töökohad kaovad?

Kindlasti mitte. Kuigi traditsiooniliste IT teenuste turg on languses, ei ole see nii kogu segmendi ulatuses. Pilveteenuste aktiivne juurutamine kasvatab nõudlust pilvespetsialistide järgi. 80% ettevõtetest on juba juurutanud või juurutamas pilveteenuseid. Gartner usub, et paljud firmad, kes on praeguseks juba pilveteenuseid juurutanud, eelistavad uute lahendustena pilveteenuseid ning neist suur osa omakorda liigub ainult pilveteenuste kasutamise suunas. Spetsiifilisi pilveoskusi turul napib ja spetsialistid, kel kogemust pilveteenustega, on hinnas.

Kokkuvõtteks võib öelda, et IT sektor on nagu iga teinegi. Jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb olla kursis turu trendidega ja ajaga kaasas käia. Ei saa jääda lootma kord õpitud tarkusele, alati peab olema valmis õppima juurde või ümber ning looma innovatsiooni.

 

Toomas Mõttus
17.08.2016

Liitu uudiskirjaga