iono analüütika - mõõda sooritust ise ja langeta tarku otsuseid iono analüütika - mõõda sooritust ise ja langeta tarku otsuseid

IONO analüütika

Tark mees taskus! IONO aitab tihenevas konkurentsis, üha kasvava hulga andmete sees, otsuseid teha ja tehtud otsuste kohta ajakohast tagasisidet saada.

Andmeid on üle pea, aga otsustamiseks vähe

Andmete allikaid on üha rohkem:

  • Ava-andmed;
  • Internetti ühendatud seadmed
  • Raamatupidamise andmed
  • Tööstusseadmete logi
  • jne jne

Otustamiseks paistab aga ikka andmeid vähe, sest andmed ei ole teisendatud loetavale kujule ja ei ole asetatud konteksti. iono analüütika korjab andmed erinevatest allikatest kokku, puhastab ja ühendab terviklikku andmemudelisse.

Ava silmad ja tee õigeid otsuseid

Mõõda sooritust ja tulemused paranevad

Tulemusi mõjutavaid tegevusi sooritatakse reeglina nädalaid, ehk isegi kuid, enne tulemusi kajastavat aruandlus- ja hindamisperioodi.

Ettevõtte jaoks on enesestmõistetavalt olulisimad näitajad käive ja kasum, kuid nende mõõtmine toimub reeglina liiga hilja, et neid tulemusi seostada tehtud otsustega ja sooritustega.

Seepärast on oluline mõõta iga sooritust, et töötajal oleks võimalik oma tehnikat analüüsida ja sooritust parandada kohe.

Alusta mõõtmist kohe ja anna pidevat tagasisidet, et töötajad saaksid anda maksimaalse panuse

Uuri andmeid ise ja langeta informeeritud otsuseid

Kaasaegsed visuaalsed analüüsivahendid Power BI ja Excel analüüsimoodulid annavad võimaluse ise tuttavas töövahendis andmeid filtreerida ja juurpõhjusteni jõuda. Ise analüüsides paraneb märgatavalt sektori, turgude, klientide ja äri mõistmine ning otsustamine muutub lihtsamaks ja kiiremaks.

IONO, Mõõda sooritust, Pane andmed elama, Uuri andmeid ja langeta informeeritud otsuseid

Vali omale kaasaegne analüüsiteenus

Ootused andmete analüüsile ja analüüsitoodete võimekus on viimastel aastatel olulisel muutunud. Muutus on arusaadav, sest tänane nutiseade on sageli suurema jõudlusega kui kümne aasta tagune server.

Juhid saavad analüüsiraporteid ise rohkem mugandada ja lihtsamaid aruandeid ise koostada, mille tulemusena vastavad raportid ajakohasematele küsimustele.

Aruanded on kõige väärtuslikumad, kui neis on andmed, mis on erinevatest allikatest kokku toodud, normaliseeritud ja ühtsesse andmemudelisse liidetud.

Primendi IONO on teenus, kus spetsialistid teevad andmete ühendamise keerulise tehnilise töö juhtide eest ära ja juht saab keskendada andmete visuaalsele analüüsile.

 

Analüüsiteenus, mis kasvab koos sinu vajadustega

Mobiilseadmes aruannete vaatamiseks kasutatakse Power BI appi, andmeid hoitakse IONO andmelaos

Vastavalt sellele kuidas ettevõte areneb, on vaja edasi arendada analüüsiplatvormi. Lisaks tekivad töötajatel pidevalt uued vajadused, mille rahuldamiseks võib neil endil oskusi nappida. Primendi pakutav lahenduse väljund on Exceli tabelites vaadeldav-uuritav mudel, mille jaoks ei pea ostma täiendavaid tarkvaralitsentse. Mobiilseadmes aruannete vaatamiseks kasutatakse Power BI appi ja iono analüütika keskkonda.

Uued teadmised tekitavad uusi küsimusi

Uued teadmised tekitavad uusi küsimusi, millele otsime vastuseid koos. Mõõtmine õigel ajal ja kiire tagasiside võimaldavad õppida kiiremini ning olla seeläbi teistest edukam. Sõltumata töövahendist, olgu see Power BI või Excel, on iono analüütika teenuse kasutajal alati võimalik konsulteerida meie spetsialistidega.

Aruandluse analüütika protsess, uued teadmised, uued ideed, õppivad prognoosid