Office 365 teenused, kaugtöö, grupitöö, litsentsimine | Primend Office 365 teenused, kaugtöö, grupitöö, litsentsimine | Primend

Office 365 teenused

Office 365 on terviklik kontorilahendus, kus ühtsesse keskkonda on kokku toodud postkast, kalender, aadressiraamat, 1TB andmemahtu isiklikele dokumentidele, ühistöökeskkond, videokonverentsid ning loomulikult juba tuttavad Word, Excel ja PowerPoint. Office 365 teenused on paindlikud – pakettide valikust leiab igale organisatsioonile sobiva funktsionaalsuse ja hinna kombinatsiooni.

Office 365 teenused, Office 365 migratsioon

Office 365 migratsioon ja juurutus

Microsoft Office 365 on terviklik kontorilahendus, mis asendab paljusid, juba kasutusel olevaid, teenuseid. Office 365 kasutuselevõtuks peab olemasolevad teenused migreerima uuele platvormile. Primendi spetsialistid teevad selleks põhjaliku eeltöö, et migreerimine sujuks ilma tõrgeteta ettevõtte töös. Juhul, kui Office365 pakutavate funktsionaalsustega sarnaseid lahendusi ei ole ettevõttes varem kasutusel olnud, siis tuleb uued Office 365 teenused ka korralikult juurutada. Primendi kogenud spetsialistid juurutavad soovitud teenused kiiresti ja sujuvalt ning pakuvad vajadusel ka põhjalikku kasutajakoolitust.

Loe edasiVõta meiega ühendust

Kaugtöö Office 365-ga

Office 365- e kasutusele võtuga suureneb hüppeliselt ettevõtte töötajate tehnoloogiline võimekus teha kontoritööd kaugtööna – enda valitud asukohas, üle interneti. Office 365 töövahendid (e-mail, kalender, dokumendihoidla jne) on pilvelahendusena kättesaadavad igal seadmel ja igas internetti ühendatud punktis. Töötajad saavad mugavalt kasutada Office 365-te Eestis kui ka välismaal komandeeringus olles. Kasutajamugavust lisab ka Office 365 eestikeelne kasutajaliides. Primendi spetsialistide abiga loome ettevõttes Office 365-ga mugavad kaugtöövõimalused või saame soovi korral turvapoliitikaid rakendades hoopis välistada igasuguse ligipääsu väljastpoolt kontorit.

Võta meiega ühendust

Ühistöökeskkondade juurutamine

Selleks, et ettevõtte töötajad saaksid kaugelt töötades kokkulepitud tööprotsessidest ühtemoodi osa, on vajalik sisse seada ühtsed reeglid ja ühistöökeskkonnad. Office 365-s on mitmeid võimalusi, mis aitavad teha edukat koostööd erinevatest geograafilistest asukohadest (nt Skype for Business, Office 365 Groups, Microsoft Teams, Planner, Yammer, SharePoint, ühiskalender jne). Meie spetsialistid aitavad teil Office 365 teenustest sobivad ühistöökeskkonnad välja valida, juurutada ja kasutajaid koolitada.

Võta meiega ühendust
Office 365 teenused, Litsentsimine (litsentsiaudit, pilvevastavuse audit, arvutipargi audit, turva-audit, Software Asset Management (SAM)

Litsentsimine (litsentsiaudit, pilvevastavuse audit, arvutipargi audit, turva-audit, Software Asset Management)

Primendis töötavad Microsofti tarkvara litsentsimise spetsialistid, kes annavad nõu nii on-premise kui ka pilvetehnoloogiate litsentsimise kohta. Teostame tarkvara auditeid, IT maailmas tuntud kui Software Asset Management (SAM). Auditeid teeme nii litsentsidest ülevaate saamiseks, nende korrasoleku kontrolliks või koos omapoolsete soovitustega litsentsimise muutmiseks. Lisaks Software Asset Management’ile teostame vajadusel ka kogu IT (või vaid kasutajaseadmete) ajakohasuse ning turvalisuse auditeid. Meie IT- ja litsentsiauditid annavad põhjaliku ülevaate olemasolevast IT varast ning võimaldavad IT kulutusi efektiivselt planeerida.

Loe edasiVõta meiega ühendust
Office 365 konsultatsioon ja kasutajakoolitus

Konsultatsioon ja kasutajakoolitus

Soovime, et meie kliendid saaksid igast IT projektist soovitud tulemuse, seega oleme alati valmis pakkuma igakülgset konsultatsiooni nii projekti eelfaasis, kui läbivalt IT projekti jooksul. Iga hästi läbiviidud juurutusprojekt peab algama konsultatsioonidest ning põhjalikust eelanalüüsist, et kliendi vajadused saaksid korrektselt kaardistatud ning parimad lahendused välja mõeldud. Projekti lõppedes pakume kasutajakoolitusi, et uute lahenduste juurutamisega loodetav reaalne kasu saaks realiseeritud ega jääks kasutajate puudulike oskuste taha. Pakume konsultatsioone ning koolitusi nii on-premise kui ka pilvepõhiste projektide läbiviimiseks.

Loe edasiVõta meiega ühendust
Pilveteenuste turvalisus, MDM/EMS, Andmete jagamine (SharePoint, OneDrive), OMS-PowerBI, Azure Security Center, O365 Security Score

Pilveteenuste turvalisus

Turvalisus on tähtis! Andmete jagamine, kasutajaõigused jne. Pilveteenuste kasutuselevõtu ning kaugtöö võimaldamisega tuleb ettevõttes kindlasti tähelepanu pöörata turvapoliitikate rakendamisele. Microsoft on selleks välja töötanud palju erinevaid tööriistu, millega saab hallata kaugligipääsu võimaldavaid seadmeid (nutitelefonid, tahvelarvutid), tuvastada kasutajatele topeltkontrolli, klassifitseerida ettevõtte andmeid vastavalt info tundlikkuse astmetele jne. Aitame sobivad turvaprotokollid välja valida, juurutada ja rakendada (MDM/EMS, andmete jagamine (SharePoint, OneDrive kasutajaõiguste seadistamine), OMS-PowerBI, Azure Security Center, O365 Security Score jne).

Võta meiega ühendust

GDPR (uus isikuandmete kaitse määrus) tehnoloogiakonsultatsioon

2018 aasta maikuus rakendub uus isikuandmekaitse määrus ehk GDPR. GDPR toob endaga kaasa hulga muutusi, mis on vajalikud füüsiliste isikute andmete paremaks kaitseks. Meie pakume GDPR-ga kooskõlla jõudmiseks vajalikku tehnoloogiakonsultatsiooni, mis sisaldab isikuandmete avastamist, klassifitseerimist, kustutamist ja teisi protsesse, mida saab lahendada õige infotehnoloogiaga. GDPR-iks valmistumine nõuab aga laiapõhjalist lähenemist, kuhu peab kaasama mitmeid osapooli nii õigusalalt kui IT valdkonnast. Primend on leidnud usaldusväärsed partnerid õigusalalt, kes aitavad meie kliente uue andmekaitsemäärusega kooskõlla jõuda, pakkudes andmekaitseauditeid, isikuandmekaitse koolitusi, andmekaitsespetsialisti teenust ja nõustamist isikuandmetega seotud rikkumiste korral. Samuti teeme koostööd partneriga, kes pakub küberriskide kindlustamise teenust.

Loe edasiVõta meiega ühendust