Telefoni kadumisest saadav kahju on 8461 eurot - Primend Telefoni kadumisest saadav kahju on 8461 eurot - Primend

Suurbritannias läbi viidud uuringust selgus, et inimesed kardavad oma telefoni kadumist rohkem kui rahakoti kadumist. Telefoni kadumisest saadavaks kahjuks ehk telefonis olevate andmete keskmiseks väärtuseks kujunes 6 504 naela (8 461 eurot).

Oleme Primendi seminaridel juba üle aasta rääkinud, et keskseks IT seadmeks nii era- kui tööelus on nutitelefon. Vaid spetsiifiliste suurt ekraani nõudvate ülesannete jaoks minnakse arvuti taha. Seejuures sisaldavad telefonid lisaks meie kontaktibaasile ja kalendrile ka terviseinfot ja konfidentsiaalseid äridokumente. Nüüd on Suurbritannias läbi viidud uuring tõestanud, et oleme olnud oma ennustuses täpsed.

Teenust, mis ei tööta telefonis, pole olemas!

Viimase paari telefonide põlvkonnaga on tehniline areng jäänud soiku. Veel mõned aastad tagasi tähendas uue telefoni ostmine hoopis ägedamat funktsionaalsust ja uuel tasemel kiirust. Nüüd saad uue telefoniga tund aega rohkem kõneaega, ümaramad vormid või ekraani, mis on teoreetiliselt vastupidavam. Seda tormilisemalt arenevad pilveteenused, mida telefoni vahendusel on võimalik tarbida.

Pilveteenused on vaheldumisi eraisiku andmetega ning ettevõtte andmetega, ning seepärast jääb seade tihti üldse haldamata, sest vastutuse piir on hägune. Mida rohkem teenuseid telefoniga kasutatakse, seda rohkem on selles telefonis tundlikke andmeid ning seda suurem kaotusest saadav kahju; rääkimata kurikaelte kasvavast huvist telefonis olevad andmed enda käsutusse saada.

Millist huvitavat statistikat uuringust veel välja tuua?

Telefoni kadumisest saadav kahju on 8461 eurot

56% inimestest kasutab telefoni ettevõtte e-kirjade lugemiseks, pea sama suur hulk kontaktiraamatu vaatamiseks ning kolmandik inimesi kasutab telefoni klientide andmete vaatamiseks. Seejuures kasutab 72% inimesi samu paroole nii äriteenuste kui ka isiklike pilveteenuste kasutamiseks. Kui kirjade ja kontaktiraamatu lekkimise osas võib veel arutada nii või naa, siis klientide andmete lekkimine tähendab ettevõttele kindlasti mainekahju.

Õnneks on telefonis (ja mitte ainult telefonis) olevate andmete turvalisuse parandamiseks lahendusi ja teenuseid, mida on võimalik kiiresti ja kasutajate jaoks võrdlemisi valutult juurutada. Neist on Tõnis Primendi seminaridel varem ka rääkinud.