Office 365 - kaugtöö

Office 365 - kaugtöö

Office 365'e kasutusele võtuga suureneb hüppeliselt ettevõtte töötajate tehnoloogiline võimekus teha kontoritööd kaugtööna – enda valitud asukohas, üle interneti. Office 365 töövahendid (e-mail, kalender, dokumendihoidla jne) on pilvelahendusena kättesaadavad igal seadmel ja igas internetti ühendatud punktis. Töötajad saavad mugavalt kasutada Office 365'te Eestis kui ka välismaal komandeeringus olles. Kasutajamugavust lisab ka Office 365 eestikeelne kasutajaliides. Primendi spetsialistide abiga loome ettevõttes Office 365'ga mugavad kaugtöövõimalused või saame soovi korral turvapoliitikaid rakendades hoopis välistada igasuguse ligipääsu väljastpoolt kontorit.

Küsi pakkumist