Primend ja CYBERS ühine teenus tagamaks oma klientidele parimaid turvalisuse monitooringu lahendusi.

Pilveteenuste tarbimise juures on oluline, et kasutusel oleks kõik turvalisust tagavad abinõud. Vastasel juhul tähendab see organisatsioonile tõsiseid ohte nagu e-posti aadressi ülevõtmine, isikuandmete ja ärisaladuste vargus või isegi
kogu organisatsiooni taristu ning äri üle kontorolli saavutamine.

Kas oled kindel, et sinu pilveteenused on turvatud?

Esmase ülevaate saamine on lihtne: kutsume kokku kolm tundi kestva töötoa ning vaatame üle ja kontrollime erinevaid pilvekeskkonna seadistusi.

Esmane Turvalisuse Audit

Lühike kokkuvõte hetkeolukorrast, mis annab ülevaate:
  Kui kergesti haavatav on kliendi organisatsioon pilvkeskkonna ründamisel;
  Tähelepanu juhtimine kriitilistele puudustele.
Põhjalik olukorra kaardistus:
  Vajalikud küberturvalisust puudutavad muudatused;
  Muudatused, mida oleks vaja organisatsioonis või selle taristus ellu viia koheselt;
  Soovituslik järjekord prioriteetidest muudatuste elluviimiseks.
Kliendi paiknemine küberturvalisuse küpsusmudelil:
  Kui kaugel on klient olukorrast, kus on rakendatud tema äri kaitseks asjakohane hulk turvameetmeid ja on saavutatud soovituslik turvateadlikkuse tase.

 

Kuidas edasi:

Kliendi küberohtude suunaliste haavatavuste parandamine;
Vajalike turvameetmete väljatöötamine, koos seadistuse ja teenustega.
 

KÜSI LISAINFORMATSIOONI

 

PÜSITEENUSED

Pilvekeskkonna Turvalisuse Monitooring – TASE 1

  5 kriitilise Microsoft 365 turbe kasutusloo seadistamine
  Vajalike Microsoft 365 logide vastuvõtt ja korrelatsioon
  Automaatne intsidentide edastus kliendile
  Monitooringu platvormi haldamine ja tervise jälgimine
  Logiallikate ühenduvuse kontroll
  Alarmireeglite parandamine
  Igakuised raporteerimised
  Vajadusel töötunni alusel intsidentide haldus
   

Pilvekeskkonna Turvalisuse Monitooring – TASE 2

5 kriitilise Microsoft 365 turbe kasutusloo seadistamine
Vajalike Microsoft 365 logide vastuvõtt ja korrelatsioon
Automaatne intsidentide edastus kliendile
Monitooringu platvormi haldamine ja tervise jälgimine
Logiallikate ühenduvuse kontroll
Alarmireeglite parandamine
  2 kliendispetsiifilist lisa kasutusjuhtumit
  Alarmide esmane analüüs ja valepositiivsete eemaldamine
  Intsidendi vaste teenus ning kliendi teavitamine – 5 intsidenti kuus
  Igakuised raportid ning intsidentide järel analüüsid

 

 

KÜSI LISAINFORMATSIOONI LAE ALLA TOOTELEHT