SimpliVity Omnicube - andmekeskuse ehitusplokk

SimpliVity Omnicube tõstab x86 serverite virtualiseerimise uuele tasemele. Omnicube on andmekeskuse ehitusplokk, mis integreerib ühe seadme sisse serveri, salvestusseadme ja võrgu. Serverikeskuse jõudluse ja andmemahu kasvatamiseks on vaja vaid Omnicube seadmeid kokku liita.

Omnicube’i on kohe integreeritud:

  • Virtuaalmasina tasemel varukoopia;
  • Laivõrgu optimeerimine;
  • Ribalaiust efektiivselt kasutav replikeerimine;
  • Mälupuhver suurema jõudluse saavutamiseks.

SimpliVity asendab mitu seadet

Kuigi serverite virtualiseerimise käigus vähenes oluliselt serverite arv ja Storage-seadmete areng võimaldas ka andmeid konsolideerida kasvas siiski kasutatavate seadmete arv. Kasvavad nõuded töökindlusele tõid arhitektuurid, kus süsteeme pidi hoidma sünkroonis mitmes asukohas, andmete üliküllus sundis eristama kriitilisi andmeid mittekriilistest ja andmetest pidi üha säästlikumalt varukoopiaid tegema. Kasvavad nõudmised jõudlusele ja töökindlusega kasvatasid omakorda keerukust.

SimpliVity Omnicube süsteemi arendades on rõhku pandud halduse lihtsusele, mis on saavutatud põhifunktsionaalsuste tiheda integratsiooni ja halduse automatiseerimisega. Süsteemi jõudluse ja andmete mahu kasvatamisega ei lisandu uut keerukust, kuna süsteemi laiendamiseks on vaja vaid lisada täiendav moodul, misjärel süsteemi seadistab ennast ise automaatselt ümber.

Andmed on tõhusalt kaitstud

Andmed on kaitstud nii seadme sees, seadmete vahel kui ka asukohtade vahel

SimpliVity seadmetes on realiseeritud nii RAID kui RAIN tehnoloogiad. Igas seadmes on nii SSD kui ka tavalised kõvakettad tõrgete eest kaitstud RAID tehnoloogiaga. Kõvaketta rike ei põhjusta andmekadu.

Juhuks, kui peaks aga terve seade hävinema, hoitakse kõiki andmeid korraga vähemalt kahes seadmes. Kui mõni serveriteenus soovib andmeid kirjutada, kirjutatakse need korraga kahte seadmesse ja server saab kinnituse andmete salvestamise kohta alles siis kui kaks seadet on andmed ära kirjutanud.

Kui Simplivity OmniCube lahendus on realiseeritud kahes serverikeskuses, saab virtuaalmasinatele seada poliitikad automaatseks sünkroniseerimiseks asukohtade vahel. Sünkroniseerimise kiirus on saavutada efektiivse deduplitseerimise tehnoloogia abil, et teises asukohas olevaid andmeid ei peaks sinna korduvalt saatma.


Hewlet Packard Enterprise Silver Partner
MS Country Partner of the Year
MS Gold Partner