Safe Harbour leping ei puuduta Office 365 teenuseid - Primend Safe Harbour leping ei puuduta Office 365 teenuseid - Primend

Eelmisel nädalal tegi Euroopa Liidu Kohus otsuse, et Euroopa Liidu ja USA vaheline nn Safe Harbour leping on kehtetu. Nüüd väidavad mitmed eksperdid, et USA ettevõtted ei saa Euroopa Liidus teenuseid osutada. Taoline väide on väär.

Safe Harbour lepinguga tegid nii USA kui Euroopa Liit vastastikku järeleandmisi teineteise ettevõtetele. Probleemne punkt seisneb selles, et vastavalt Safe Harbour kokkuleppele ei pidanud USA teenusepakkujate lepingud olema kooskõlas Euroopa Liidu andmekaitsenõuetega. Tähtis on tähele panna, et ettevõtteid, mille andmekaitseprotseduurid ja lepingud on kooskõlas Euroopa Liidu nõuetega, Safe Harbour kehtivus ei puuduta. Näiteks Microsofti Office 365 teenused Euroopa klientidele jooksevad kõik Euroopa Liidus asuvatest andmekeskustest ning on üles ehitatud lähtudes Euroopa Liidu andmekaitse reeglitest. Seepärast käesolev kohtuotsus Microsofti Office 365 teenuseid ei puuduta. Küll seab Safe Harbour lepingu puudumine piirangud Microsofti klientide võimalusele valida oma andmete asukohaks näiteks USA, Brasiilia või Aasia andmekeskus.

Pea kõik suuremad pilveteenuste osutajad hoiavad Euroopa klientide andmeid Euroopa Liidus asuvates andmekeskustes. Google’il on neli andmekeskust Euroopas – Soomes, Belgias, Iirimaal ja Hollandis. Microsoft hoiab Euroopa Office 365 klientidega seotud andmeid Iirimaal, Hollandis, Austrias ja Soomes. Azure teenustega seotud andmeid hoiab Microsoft Iirimaal ja Hollandis. Amazoni Euroopa andmekeskused asuvad Iirimaal ja Saksamaal. Samuti on Facebookil Euroopa klientide andmete hoidmiseks andmekeskus Rootsis. Suurematest teenusepakkujatest on veel ainult Apple’il Euroopa andmekeskus puudu, kuid on ehitamas andmekeskuseid Iirimaale ja Taani, mis peaksid valmima 2017. aastal.

Microsofti Office 365 Euroopa klientide andmed asuvad Iirimaa, Hollandi, Austria ja Soome andmekeskustes.

Microsofti Office 365 Euroopa klientide andmed asuvad Iirimaa, Hollandi, Austria ja Soome andmekeskustes.

Tarbija on Euroopa Liidus hästi kaitstud ning laineid löönud Euroopa Liidu Kohtus arutlusel olnud juhtumis olidki küsimuseks tarbija õigused (Maximillian Schrems vs Facebook). Vaidlus tekkis aastal 2013 ja selle aja peale on Facebookil Euroopa klientide teenindamiseks andmekeskus Rootsis. Kas Facebook hoiab kõiki Euroopa liidu klientidega seotud andmeid tegelikult ka Rootsis, on juba küsimus audiitoritele.

Seega kokkuvõte kogu poleemikale on järgmine: Safe Harbour lepingu kehtivuse küsimuse alla seadmine on probleemiks Euroopa Liidu ja USA väikestele teenusepakkujatele, kes ei suuda igas regioonis omale andmekeskust luua. Suured teenusepakkujad on üldiselt kõik maailmajaod andmekeskustega katnud.