Gemba PowerBI stiilis - Primend Gemba PowerBI stiilis - Primend

Raporteerimise ja raportite eesmärk on saada võimalikult selge ülevaade organisatsioonis toimuvast, et juhtida ja juhtimisotsustele tagasisidet saada. Toyota Production System tootmise juhtimise süsteemis on selgus ja ülevaatlikkus võtmeküsimus. Seepärast on Gemba (töökoht) üks tähtsamaid mõisteid, mis kirjeldab seda kui selgelt peab töökoht olema üles ehitatud, et probleemi tekkimisel paistaks see kohe silma. Kuigi IT süsteemid suudavad andmeid reaalajas kokku korjata erinevatest sisenditest, on tulemuste visualiseerimine olnud alati nõrk. Ja nõrkuseks ei ole mitte Exceli võimekus graafikuid joonistada, vaid puudus mugavatest vahenditest roheliste ja punaste triipudega ekraane kogu aeg töös hoida ja neis andmeid uuendada.

Microsofti pilveteenus PowerBI, mis suvel läbis kõva uuenduskuuri ning seeläbi muutus oluliselt paremaks, sai oktoobris suurepärase ja kauaoodatud uuenduse. Nüüd saab PowerBI armatuurlaua panna täisekraanile ja suurendada/vähendada täpselt nii palju, et kõik näidikud mahuksid korraga ekraanile. See tähendab, et tootmises pidevalt uuenevate digitaalsete aruannete kuvamiseks on nüüd sisuliselt vaja ainult veebibrauseriga telerit. Kui mõnda näidikut on vaja rõhutada, saab selle “tuua fookusesse” ja katta sellega kogu ekraani.

Arvutis kuvatavate aruannete probleem on sageli, et need jäävad peitud ning neid vaadatakse vaid siis, kui aruandeid hakatakse läbi vaatama. Siis võib olla juba liiga hilja reageerida. Seepärast eelistavadki paljud tootmisettevõtted siiani paberil aruandeid, mida saab knopkaga tahvlile kinnitada. PowerBi teeb reaalajas uuenevate aruannete kuvamise suurel ekraanil lihtsaks.